Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Hämeenpuistolle kaavamuutos välille Näsijärvenkatu-Satakunnankatu

Tampere Kuntalaisaloite
Julkaistu 
30.11.2018
Lähetetty kuntaan 
4.12.2018
Lähetetty kuntaan 
4.12.2018

Aloitteen sisältö

Luultavasti jokainen tamperelainen on sitä mieltä, että Hämeenpuistolle tarvisi tehdä jotain ja nykyisellään se ei ole ketään hyvin palveleva alue. Tässä ehdotus siitä, miten ainakin osa Hämeenpuistosta saataisiin muutettua hyvin virkistyskäyttöä palvelevaksi alueeksi nykyisestä liikennealueesta. Hämeenpuisto kuitenkin on kaikissa kaupungin strategioissa ja dokumenteissä viherkäytävä järveltä järvelle, joten muutos liikennealueesta puistoksi toteuttaisi kaupungin strategioita.

Särkänniemen alueen suunnitelmissa Paasikivenkatu muutetaan 1+1 kaistaiseksi "sivukaduksi" Sepänkadun ja Mustanlahden välillä. Myös Näsijärvenkatua kavennetaan aina Hämeenpuistoon asti. Liikennemäärät ovat romahtaneet jo Rantatunnelin valmistumisen jälkeen ja Hämeenpuisto Näsijärvenkadun ja Satakunnankadun välillä on hiljentynyt autoliikenteestä. Särkänniemen tulevat suunnitelmat tulevat vähentämään liikennettä entisestään, kun liikenteen pääsuunta on Sepänkatua pitkin Satakunnankadulle ja siitä eteenpäin.

Hämeenpuiston pohjoispäästä hävitettiin puolivahingossa hienot marjakuusiaidat leikkipaikan hävityksen yhteydessä ja paikalle muodostui ankea hiekkakenttä. Hämeenpuiston yleiskuva on muutenkin hyvin ankea tällä hetkellä, sillä liikenteen meteli ja saasteet ovat häiritseviä, nurmikko on huonokuntoinen ja puistossa ei ole mitään muita istutuksia puiden lisäksi. Toteutuneet ja tulevat liikennemuutokset mahdollistavat ainakin Näsijärvenkadun ja Satakunnankadun välisen Hämeenpuiston uuden nousun viihtyisäksi ja upeaksi kaupunkiesplanadiksi, josta voitaisiin ottaa mallia vaikka suoraan Helsingin hienolta Esplanadilta.

Ehdotan siis että Hämeenpuistolle välillä Näsijärvenkatu-Satakunnankatu tehdään uusi kaava, jossa puisto muutetaan puistoksi nykyisestä liikennealueesta. Samalla tehtäisiin yleissuunnitelma Hämeenpuistolle, jossa kavennettaisiin ajoratoja, lisättäisiin ajoratojen reunoille jonkin sortin pensasaidat näkö- ja ääniesteiksi, lisättäisiin kasvillisuutta todella paljon, parannettaisiin valaistusta ja tehtäisiin puistosta oikeasti arvoisensa upea puisto, millainen se on joskus ennen vanhaan ollut ennen sen pilannutta autoliikennettä. Koko Hämeenpuisto ansaitsisi tämän muutoksen, mutta aloitteen alue kun ei ole osa keskustan kehäkatua, niin siellä se on (poliittisesti) mahdollista vaikka heti ilman, että edes autoilun edellytykset huononisivat. Ajoratojen kavennus laskisi jo itsessään ajonopeuksia parantaen turvallisuutta, vähentäen melutasoa ja saisi kadut muistuttamaan enemmän pihakatuja kuin valtatietä.

Vastuuhenkilö

Jukka Ollikainen

Tampere


Tilaa sähköpostitiedotteet