Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Nelostien ylittävän Ruokasenkadun sillan rakentamisesesta luopuminen

Rovaniemi Kuntalaisaloite
Julkaistu 
5.11.2018
Lähetetty kuntaan 
7.11.2018
Kunnan vastaus 
19.12.2018
Kunnan vastaus 
19.12.2018

Kunnan vastaus

Rovaniemen kaupunki tekninen lautakunta 10.12.2018 § 207

Liitteet

Aloitteen sisältö

Nelostien ylittävä Ruokasenkadun silta on esitetty rakennettavaksi vuonna 2020. Uusi Rovaniemi 3.11.2018 uutisen mukaan kaupunginhallitus haluaa vielä perehtyä hankkeen tarpeellisuuteen ja perusteluihin, ja näin ollen lykkäys katsottiin tarpeelliseksi.

Esitän, että hankkeesta luovutaan.

Perustelut:
1) Sillan tarpeellisuutta ei ole riittävän perusteellisesti tutkittu ja arvioitu sen rakentamisesta aiheutuvia hyötyjä ja haittoja.
2) Kaupungin varojen käytön investointeihin tulee pohjautua todelliseen tarpeeseen. Varojen eri käyttökohteita tulee arvoida rinnakkain, ja laittaa hankkeet tärkeysjärjestykseen.
3) Siltahankkeen perusteluna ei voi käyttää sitä, että rahaa on nyt saatavilla edullisesti eri rahoituslähteistä tai EU:sta. Veronmaksajilta kerättyjä verovaroja joudutaan kuitenkin käyttämään huomattava määrä, ja silloin on tarkoin harkittava, mihin ne verovarat järkevimmin käytetään.
4) Silta tulisi hyvin lähelle vanhan rautatieaseman rakennusta. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja suojeltu, eikä sitä tule vaurioittaa rakentamalla sen lähelle raskasta liikennettä kuljettavaa väylää. Rakentaminen ja liikenteen tärinä on otettava huomioon sellaisina tekijöinä, jotka voivat vaurioittaa tätä suojeltua rakennusta. Rovaniemellä on niin vähän vanhoja rakennuksia, että niiden suojeleminen on tärkeää. Jo se, että vanhan rakennuksen ympärille ei jätetä tilaa, on epäkunnioittavaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta kohtaan. Uusi Rovaniemi -lehdessä oli tästä havainnekuva mielipidekirjoituksen yhteydessä.

Siltahankkeesta on käyty kuntalaisten kesken vilkasta keskustelua muun muassa Facebook Puskaradio - Rovaniemi ryhmässä. Moni ihmettelee tämän sillan tarpeellisuutta. Moni kaipaa siltaa, mutta Kemijoen yli Paavalniemeen...
Sosiaalisessa mediassa keskustelu usein rönsyää ja saattaa tulla myös epäasiallisia kommentteja, mutta kansalaisilla on tarve saada keskustella heitä koskevista asioista. Avoimuutta päätöksenteon alkuvaiheessa ja sen edetessä kaivataan.

Pyydän, että siltahanke otetaan perusteelliseen tarkasteluun uudelleen, ja ellei ole todella painavia syitä, miksi se pitäisi rakentaa, hankkeesta luovutaan. Lisäksi pyydän, että asian etenemisestä tiedotetaan avoimesti. Kanavana Uusi Rovaniemi on hyvä, koska sillä on laaja jakelu. Lisäksi asiasta tulee järjestää kuntalaisille tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan päätöksenteossa käytettävät perusteet ja annetaan kuntalaisille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.


Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö ei ole julkaissut nimeään.