Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Hyötykasviviljelyyn kannustaminen ja viljelymahdollisuuksien edistäminen Iin kunnan alueella

Ii Kuntalaisaloite
Julkaistu 
4.11.2018
Lähetetty kuntaan 
5.11.2018
Lähetetty kuntaan 
5.11.2018

Aloitteen sisältö

Iin kunnan vetovoima on mm. puhtaassa ilmassa ja kalaisissa vesistöissä. Tällaisessa kunnassa on turvallista kasvaa, elää sekä mökkeillä.

Ilmastonmuutoksesta puhutaan nyt laajalti maailmassa ja ruoan kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Turvallinen ja puhdas ruoka ei ole enää itsestäänselyys, ruokaväärennöksiä on jo nähty. Kotimaista lähi- ja luomuruokaa arvostetaan nyt enemmän. Viljelijöiden arvostus on myös nousemassa.

Voisiko Iin kunta olla edistämässä oman alueen viljelyn mahdollisuuksia ja samalla edistäen mm. uusien yritysten syntymistä alalle? Samalla edistäen luonnonmukaista hyötykasviviljelyä jota jokainen voi tehdä omilla pihoilla, puutarhoissa, pelloilla. Koululaiset ja päiväkotilaiset mukaan oppimaan. Pienessä tilassakin voi viljellä vaikka mitä.

Iin kunnan alueella, mukaanluettuna maaseutualueet, on paljon peltoalaa jota ei enää viljellä. Kunnan ja yksityisten pellot ovat pusikoitumassa pahoin. Enää ei viljellä niin kuin ennen, ruokaa saa kaupasta niin helposti. Lapset eivät tiedä mistä ruoka tulee – kaupastahan sitä saa.

Ehdotuksia:

- viljelypalstojen vuokraaminen, palstaviljelyn järjestäminen
- yksityisten peltojen vuokraaminen viljelijöille (koordinointi, uudet tuottajat)
- koulutusta ammattimaiseen viljelyyn (kansalaisopisto, viljelijän tutor-toiminta)
- siirtolapuutarhan perustaminen Iin alueelle
- viljelylaatikoiden valmistaminen (Tuunataan työtä-hanke)
- varastotilojen ja jalostustilojen kartoitus yrittäjien tarpeisiin

Toiminta monipuolistaisi tulevaisuudessa lähiruoan/itsekasvatetun ruoan tuotantoa alueella ja lisäisi sitä kysyntää vastaavaksi. Uudella tuottajalla olisi jatkossa mahdollisuus omien tuotteiden myymiseen esim. uudessa kauppakeskuksessa ja eri REKO-lähiruokarenkaissa. Samalla uusi tuleva sukupolvi oppisi arvostamaan itse kasvatettua.

Kun mukaan otettaisiin vielä uuden viljelijän ohjaus ja tuki, kynnys aloittamiseen olisi matalampi.


Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö ei ole julkaissut nimeään.

Tilaa sähköpostitiedotteet