Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Lapsiperheiden kotiapu

Siikajoki Kuntalaisaloite
Julkaistu 
12.10.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Tällä kuntalaisaloitteella pyydämme Siikajoen kuntaa

A) palkkaamaan vakituiseen virkasuhteeseen henkilön/henkilöitä

TAI

B) hankkimaan ostopalveluna palveluntarjoajan

tarjoamaan ilmaista kotiapua alle 2 vuotiaiden lasten perheille.

Kotiavulla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi seuraavia toimia:
-pyykkihuolto
-ruoanvalmistus
-astiahuolto
-kodin siisteys
-muut päivittäiset kodin ja perheen hygieniaan ja hyvinvointiin liittyvät pienet kodin askareet.

Tällä hetkellä ehkäisevän perhetyön palveluntarjonta on koettu suppeaksi ja ensisijaisesti tarjottu muutaman tunnin lastenhoitoaputuki on riittämätön lapsiperheiden hyvinvoinnille. Palvelun hakemisen kynnys on korkea, ja saatu tuki rajoittuu ensisijaisesti lastenhoitoapuun. Korkea kynnys hakea palveluita antaa vääristyneen kuvan todellisesta avun tarpeesta, ja turhiksi tai riittämättömiksi koetut palvelumuodot voivat jäädä näin hyödyntämättä. Usein esimerkiksi perheissä joissa on vastasyntynyt, tarvittaisiin lastenhoitoavun sijaan konkreettista apua taloudenhoitoon, kuten ruoanvalmistukseen, siivoukseen tai muihin päivittäisiin askareisiin. Vauvaperheissä lapsen siirtäminen jonkun toisen hoidettavaksi ei aina ole mahdollista imetyksen ja vierastamisen vuoksi, ja väliin jääneitä päiväunia enemmän harmittavat silmiin pistävät tiski- ja pyykkivuoret sekä seisaalleen syödyt kylmät välipalat lämpimän lounaan ja päivällisen sijaan - aina ei ehdi edes valmistaa ruokaa, kun arki lapsen kanssa heittäytyy haastavaksi.

Monilapsisissa perheissä avuntarve korostuu. Yhtälailla myös pienemmät perheet voivat olla kotiavuntarpeessa jos perheessä on esimerkiksi erityislapsi, vauvalla on hankala koliikki, erityistarpeita tai arki on muutoin vanhempien voimavaroja kuormittavaa.

Tällä kuntalaisaloitteella toivotaan Siikajoen kunnan ryhtyvän tarjoamaan ilmaista kotiapua kunnan pienten lasten lapsiperheille. Tuella ennaltaehkäistäisiin merkittävästi vanhempien uupumusta ja tuettaisiin lapsiperheiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Uupumus lisää riskiä masennukselle, lasten kaltoinkohtelulle sekä muille mielenterveyssairauksille ja perheen sisäisille konflikteille. Kotiapu mahdollistaisi vanhempien rajallisten voimavarojen keskittämisen paremmin oman ja lasten hyvinvoinnin edistämiseen. Vanhempien jaksaminen heijastuu koko perheeseen: kun vanhempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. (MLL.fi)

Palvelua tulisi tarjota ensisijaisesti vauvaperheisiin, mutta tarpeen jatkoa voitaisiin arvioida esimerkiksi neuvolakäynneillä, jolloin käyntejä voitaisiin jatkaa korkeintaan siihen saakka kun perheen nuorin lapsi täyttää 2 vuotta.

Palvelun vastaanottaminen olisi vapaaehtoista, ja siitä voi halutessaan kieltäytyä. Kuitenkin lähtökohtaisesti vastasyntyneen ja alle 1 vuotiaiden lasten perheissä palvelua tulisi tarjota riittävässä määrin tarpeeseen nähden.

Palvelun yksityiskohdista; kuten riittävien käyntimäärien arvioinnista, mistä palvelua haettaisiin, kertakäyntien kestosta sekä tarpeen arvioinnista; olisi hyvä perustaa työryhmä pohtimaan sopivia mutta riittävän joustavia ratkaisuja jotta lapsiperheiden tarpeet tulisivat huomioiduksi. Kunnan syntyvyys on viimevuosina ollut 60-70 lasta/vuosi, joten palvelu olisi laskennallisesti myös realistisesti toteutettavissa.

”Siikajoki, lapsiystävällisin kunta 2020?”

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö ei ole julkaissut nimeään.

Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöön

Osallistujat

17

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.