Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Nuorten työllistäminen

Kempele Kuntalaisaloite
Julkaistu 
9.11.2018
Lähetetty kuntaan 
9.11.2018
Kunnan vastaus 
8.1.2019
Kunnan vastaus 
8.1.2019

Kunnan vastaus

VASTAUS ALOITTEESEENNE 9.11.2018


Esimiehillä on kunnan toimintasäännön 11 §:n mukaiset oikeudet palkata vakituisia työntekijöitä ja sijaisia. Esimiesten tulee parasta mahdollista sijaista rekrytoidessa ottaa huomioon tasa-arvoisesti sijaisuutta hakeneet, ketään syrjimättä iän, sukupuolen, uskonnollisen vakaumuksen yms. suhteen.

Lyhyissä ja akuuteissa sijaisuustilanteissa (esim. terveyskeskuksessa) varsinainen hakuprosessi jää väliin ja esimies rekrytoi sijaisen tiedossaan olevista potentiaalisista henkilöistä. Näissä tilanteissa henkilöltä edellytetään, että he ilman perehdytystä pystyvät heti aloittamaan työt.

Esimiehet ovat vastuussa toimialueensa häiriöttömästä toiminnasta ja heillä on oikeus käyttää toimiessaan heille kuuluvaa harkinta- ja toimivaltaa. Määräys tietyn ikäryhmän suosimisesta valintaprosessissa on säädösten vastainen.

Virva Maskonen
hallintojohtaja 044-497 2238
virva.maskonen@kempele.fi

Aloitteen sisältö

Kempeleen Kunta palkkaa tälläkin hetkellä suuren määrän jo eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä.Nämä avoimet sijaisuudet vievät työt nuorilta työnhakijoilta. Yleensä nuorilta edellytetään työkokemusta ennen kuin he voivat saada vakituisen työpaikan.Nyt eläkeläiset täyttävät nämä sijaisuudet,joten nuoret eivät saa tarvitsemaansa työkokemusta!!!
Ehdotankin, että Kempeleen Kunta jatkossa pitäytyy palkkaamasta jo eläkkeelle siirtyneitä ja ryhtyy toimenpiteisiin nuorten työllistämiseksi.

Vastuuhenkilö

Petri Heinonen

Kempele