Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kuntalaisaloite Vimpelin ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen johtavien tilivelvollisten virkamiesten taloudellisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi.

Vimpeli Kuntalaisaloite
Julkaistu 
11.3.2014
Lähetetty kuntaan 
11.3.2014
Lähetetty kuntaan 
11.3.2014

Aloitteen sisältö

Kuntalaisten valitsemien luottamusmiesten taloudelliset sidonnaisuudet julkistetaan mutta esteellisyyskeskusteluissa on jäänyt merkittävä asia piiloon: virkamiesten sidonnaisuudet, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen toimintaan. Johtajan/päällikön panos organisaation valmistelutyöhön on merkittävämpi kuin nimen kirjoittaminen tai kirjoittaminen valmisteltuun päätökseen.

Ongelmallista on se, että tehokkaan toiminnan katsotaan vaativan tiiviitä yhteyksiä yrityselämään. Järjestelmän selkiinnyttäminen edellyttää suorien sidonnaisuuksien katkaisemista sekä poliittisen ja hallinnollisen päätöksenteon puhdistamista jääviysepäilyistä.

Luottamuksen palauttaminen virkakoneistoon ei siis vaadi lain säätämistä, vaan eettisesti kestävien toimintamallien omaksumista omassa työssä.

Kuntalaisaloite Vimpelin ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen johtavien tilivelvollisten virkamiesten taloudellisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi.

Koska luottamusmiesten taloudelliset sidonnaisuudet julkistetaan pitäisi myös nykyisten Vimpelin ja Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen johtavien tilivelvollisten virkamiesten taloudelliset sidonnaisuudet selvittää ja antaa tiedoksi päättäjille.

Kuntalaisten on voitava luottaa päätöksentekijöiden ja virkamiesten riippumattomuuteen ja tasapuolisuuteen kaikissa tilanteissa.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet