Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Päivähoidon palveluseteli Iihin

Ii Kuntalaisaloite
Julkaistu 
5.9.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Iissä on paljon yksityistä päivähoitoa (jossa on myös asiakaspaikkoja vapaana), mutta kaikki perheet eivät voi valita näitä yksityisiä päivähoitopaikkoja, koska se tulisi perheelle kalliimmaksi kuin kunnallinen päivähoito. Yksityiset palveluntuottajat eivät tällä hetkellä pysty antamaan samoja sisaralennuksia kuin kunnallinen päivähoito, koska Kelan yksityisen hoidon tuki sekä kuntalisä, eivät suuruudeltaan ole sitä luokkaa, että tämä olisi mahdollista. Ero yksityisen ja kunnallisen hoidon maksuissa voi olla tällä hetkellä jopa useita satoja euroja kuukaudessa.

Ii mainostaa itseään lapsiperheiden kotikuntana. Jotta jatkossa Ii on kilpailukykyinen uusista kuntalaisista, tulee päivähoidon palveluseteli ehdottomasti ottaa käyttöön (tai muu vastaava). Tällöin kunnan kaikki päivähoitopaikat saadaan kunnassa käyttöön (yksityiset ja kunnalliset) ja perheillä on aidosti oikeus valita päivähoitopaikka omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan.

Elokuussa 2009 voimaan astunut palvelusetelilain uudistus mahdollistaa palvelusetelin käytön laajentamisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Lakiuudistuksen tavoitteena on mm.:
• lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia
• parantaa palvelujen saatavuutta palvelutuotannon rakenteita monipuolistamalla
• edistää julkisen ja yksityisen palvelutuotannon yhteistyötä
• edistää markkinoiden kehittymistä
• lisätä kustannustietoisuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä

Iin kunnan varhaiskasvatusjohtajan mielipide ei voi olla peruste sille, että palveluseteliä ei edes harkita. Asia on otettava viipymättä keskusteluun ja nykytilanteeseen on saatava muutoksia! Palveluseteli on Iissä otettu laajalti käyttöön jo muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, niin miksi päivähoidon osalta se tuntuu niin vaikealle. Päivähoidon palveluseteli on myös Iin naapurikunnissa Simossa ja Oulussa.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö ei ole julkaissut nimeään.

Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöön

Osallistujat

171

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.