Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kulttuurikasvatussuunnitelma Säkylään

Säkylä Kuntalaisaloite
Julkaistu 
1.9.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
25.9.2018
Lähetetty kuntaan 
25.9.2018

Aloitteen sisältö

Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kunnassa osana opetusta. Se laaditaan ja sitä toteutetaan koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä. Se pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, ja nivoo yhteen eri oppiaineita.

Noin kolmasosassa Suomen kunnasta on oma kulttuurikasvatussuunnitelma. Säkylässä ei kulttuurikasvatussuunnitelmaa vielä ole. Joissakin kunnissa ne ovat olleet käytössä jo pitkään osana perusasteen paikallista opetussuunnitelmaa ja vakiintuneet kunnan tavaksi tehdä lastenkulttuurityötä. Kuntien suunnitelmat voivat kulkea kulttuuriopetussuunnitelman, kulttuuripolun, -rappusten tai -reitin nimellä.

Perusopetuksella on yleissivistävä tehtävä ja taiteen ja kulttuurin tunteminen kuuluu yleissivistykseen. Lisäksi perusopetukselle on erikseen nimetty myös kulttuuritehtävä. Kulttuurikasvatussuunnitelma on monipuolinen ja laaja kokonaisuus, se ei koske vain taito- ja taideaineista. Se sisältää myös esimerkiksi mediakasvatusta, ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä – jossain kunnissa jopa liikuntaa. Kulttuuri tuo oppimiseen uusia menetelmiä ja edistää muiden aineiden oppimista. Esimerkiksi matematiikkaa voi oppia musiikin avulla.

Kulttuurikasvatusuunnitelma tuo oppilaille:
- tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua ja tutustua taiteeseen ja kulttuuriin
- taidot ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria kehittyvät ja kyky lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä vahvistuu
- se tukee kulttuuri-identiteetin kasvua ja kulttuurikompetenssin kehittymistä
- paikallinen lähikulttuuri ja kulttuuriperintö tulevat tutuiksi
- kulttuurikasvatus opettaa myös ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta
- kulttuuri ja taide edistävät muiden aineiden oppimista tuomalla uusia tapoja ja menetelmiä
- tarjoaa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa luovuutta ja itsetuntoa
- oppilas saa keinoja itseilmaisuun ja asioiden käsittelyyn

Kulttuurikasvatussuunnitelma hyödyttää koulua:
- Kulttuurikasvatussuunnitelma mainitaan uusissa, syksyllä 2016 käyttöön otettavissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa työkaluna, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen.
- Se vakiinnuttaa kulttuuri- ja taidesisältöjä koulun arkeen.
- Tekee kulttuurikasvatuksesta koordinoitua ja ennakoitavaa.
- Helpottaa opettajan työtä, koska sisältö ei riipu yksittäisen opettajan tai koulun kiinnostuksesta tai taloudellisista mahdollisuuksista.
- Perustuu paikallisten opetus- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön, joten se tarjoaa valmiita verkostoja monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen sekä laaja-alaisten osaamisalueiden ja ilmiölähtöisen oppimisen toteuttamiseen.

Koko kunnan kattavan kulttuurikasvatussuunnitelman avulla saavutetaan koko ikäluokka, mikä tekee kulttuurikasvatuksesta tasa-arvoisempaa ja tasapuolisempaa. Kunnallinen kulttuurikasvatussuunnitelma takaa, ettei kulttuurin kokeminen jää vain yksittäisen opettajan tai rehtorin kiinnostuksen tai yksittäisen koulun määrärajojen varaan. Koko kunnan alueella toteutettavan kulttuurikasvatuksen suunnitteleminen keskitetysti säästää myös resursseja, helpottaa yksittäisten koulujen ja opettajien työtä ja auttaa kulttuurilaitoksia kohdistamaan toimintaansa kouluille.

Työ alkaa kulttuurikasvatustyön vastuuhenkilön nimeämisellä. Hän voi olla kunnan kulttuuripalveluiden tai perusopetuksen edustaja tai molemmista koostuva työpari, jonka jälkeen kootaan laajempi suunnitteluryhmä paikallisista toimijoista. Suunnittelussa huomioidaan myös lasten ja nuorten osallistuminen.


Kulttuuri on kunnalle tärkeä vetovoimatekijä. Kulttuurikasvatussuunnitelma mahdollistaa oman alueen kulttuuristen erityispiirteiden esiintuomisen, mikä tukee paikallisia alan toimijoita sekä juurruttaa asukkaita asuinympäristöönsä. Säkylässä kulttuurikasvatussuunnitelma toisi kunnan asukkaille jotain mitä he ovat kunnalta toivoneet ja odottaneet kauan. Säkylässä lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen kehittämiseen on aiemmin kiinnitetty huomiota mm. lapsiperheiden kansalaisraadissa toukokuussa 2016.

Aiheesta tarkemmin: www.kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Sonja Sinisalo

Säkylä


Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
23 Osallistunutta

Osallistujat

23

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.