Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vegaaniruokavaihtoehto Vantaan kouluihin

Vantaa Kuntalaisaloite
Julkaistu 
16.8.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen perusteella. Myös lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä (6§.) Lisäksi jokaisella on oikeus omantunnon vapauteen ja oikeus ilmaista vakaumuksensa (11§). Perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella (2§).

Vantaan kaupunki ei noudata lakia näiden perusoikeuksien kohdalla niin kauan kuin se kieltäytyy tarjoamassa vegaaniruokaa Vantaan kaupungin kouluissa. Vegaaninen elämäntapa on voimakas vakaumus, eikä siihen lähdetä kevein perustein. Kaikilla vegaanilapsilla tulisi olla oikeus perheensä vakaumuksen mukaiseen ruokailuun koulussa. On myös tärkeää, että vegaaniperheet saavat tasavertaista kohtelua riippumatta asuinpaikastaan. Esimerkiksi Kouvola, Lahti, Porvoo, Tuusula, Turku, Ylöjärvi, Helsinki ja Tampere tarjoavat vegaanilapsille heidän vakaumuksensa mukaista ruokaa.

Kuten liitteenä olevasta ravitsemusasiantuntijoiden lausunnosta ilmenee, ei lasten vegaaniruokavaliolle ole mitään ravitsemuksellista estettä.

Mikäli vegaanilapsi ei saa koulussa vakaumuksensa mukaista ruokaa, tarkoittaa se käytännössä sitä, että vanhemmat joutuvat tekemään lapselle eväät mukaan – pahimmassa tapauksessa jopa yhdeksän vuoden ajan ja ilman lämmitys- tai kylmäsäilytysmahdollisuutta. Toinen vaihtoehto on, että lapsi syö pelkkää näkkileipää ja salaattia, mikä taas ei vastaa ravitsemuksellisesti tasapainoista ateriaa. Kumpikin vaihtoehto syrjii lasta ja ajaa hänet ikätovereihinsa nähden eriarvoiseen asemaan.

Vantaan kaupungin ympäristöohjelman (2012-2020) päätavoite on ”kasvaa kestävästi kohti hiilineutraaliutta sekä kantaa ympäristövastuuta kaikessa päätöksenteossaan ja toiminnassaan” (5). Eläinkunnan tuotteiden kulutuksen vähentäminen on tärkeässä asemassa, kun puhutaan ympäristövastuullisuudesta. Useiden tutkimusten mukaan vegaaniruokavalio on ekologisempi valinta kuin sekaruoka tai lakto-ovovegetaarinen ruokavalio. Yhden lihakilon tuottaminen vaatii kymmenen kiloa kasvirehua, kun ruoka kierrätetään eläinten kautta (1). Suomeen tuotavasta soijasta noin 85 % käytetään eläinten rehuksi. (2). Myös juusto on epäekologinen valinta: yhteen juustokiloon kuluu 10 litraa maitoa. Juustokilon hiilidioksidipäästöt lähentelevät naudanlihan aiheuttamia päästöjä.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) julkaiseman selvityksen mukaan maatalouseläinten kasvatus on maailmanlaajuisesti liikennettäkin pahempi kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Metaani on yksi voimakkaimmista kasvihuonekaasuista. Karjan osuus ihmisten toimintaan liittyvistä metaanipäästöistä on noin 37 prosenttia. (3)

Valtioneuvoston periaatepäätös (13.6.2013) ”Kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa” on linjannut, että julkisissa hankinnoissa keittiöissä ja ruokapalveluissa on suosittava mahdollisimman paljon luomu- kasvis- ja sesonginmukaista ruokaa. Päätöksessä suositellaan vastaavaa periaatetta myös muille julkisille hankintayksiköille. (4)

Vantaan kaupungin ympäristöohjelman (2012-2020) mukaisesti ”vastuu kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisesta kuuluu kaikille ja kestävän kehityksen kasvatusta ja koulutusta[...]
toteutetaan kaikilla koulutustasoilla ja kaikenikäisille”. (5)
Mikäli perhe haluaa noudattaa ekologista ja eettistä elämäntapaa, ei tätä pidä estää tai vaikeuttaa. Täten toivomme, että Vantaan kaupunki tekisi päätöksen tarjota kouluissa vegaaniruokaa lapsen ja perheen niin halutessaan.

Jenni Hildén

Liitteet

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Osallistujat

42

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.