Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vetelin lukion lakkauttamiskiistan ratkaiseminen

Veteli Kuntalaisaloite
Julkaistu 
10.7.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Vetelin kunnanvaltuusto on äänestänyt lukion lakkauttamisesta ja päätynyt ratkaisuus äänin 12 – 8 jyräten näin kunnanhallituksen päätöksen säilyttää lukio, vaikka lakkauttamista vastaan oli kerätty 650 nimen lista.

Äänestyksen perusteena on käytetty syytä, ettei lukioon olisi ollut syksyllä 2017 tulossa ainoatakaan opiskelijaa, koska ainoat tulossa olleet 2 hakijaa ohjattiin muualle. Miksi Veteli joutui tähän tilanteeseen, vaikka pienemmissäkin kunnissa on toimivia lukioita? Usealta taholta on esitetty lukion oppilaskadon syyksi mainonnan puutetta. Jossakin muualla, esim. Lapualla, peruskoulun 9-luokkalaisille esitellään lukion toimintaa hyvin monipuolisesti ja he saavat tutustua eri oppiaineisiin. Ammatilliset oppilaitokset mainostavat omia koulutuksiaan hyvin näyttävästi ja mainostilaa on yleisissä medioissa käytetty runsaasti. Vetelissä ei lukion kehittämiseen ole satsattu, kuten muualla, ja lukion toimintaa on pidetty itsestäänselvyytenä. Onko yläkoulun oppilaita motivoitu riittävästi lukio-opintoihin? Kaustisella perustettiin yleislinja, kun musiikkilukion puoli ei enää vetänyt riittävästi opiskelijoita. Etelä-Pohjanmaan Opistolla Ilmajoella voivat opiskelijat suorittaa avoimen yliopiston kursseja jo lukioaikana ja edistää näin opintojaan. Nykyään niin suuri osa opinnoista on mahdollista suorittaa verkossa, että lukio pystyisi toimimaan pienemmälläkin volyymillä ja tarjoamaan erikoistumiskursseja, iltalukio-opetusta tai integroimaan opetuksen ammatilliseen koulutukseen. Esimerkiksi voisi ottaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimi-Akatemian. Erikoisaloja voisi kehittää jo olemassa olevista perinneharrastuksista, kuten murrekirjallisuus, kansallispuvut tai kanteleensoitto.

Vetelin lukio-opetus on ollut perinteisesti korkealla tasolla, ja esim. v. 1981 Vetelin lukiosta kirjoitti peräti 3 kuuden laudaturin ylioppilasta, jolloin ylioppilaita oli peruskoulun ja keskikoulun yhdistämisen vuoksi toista sataa. Vetelistä on noussut mahtimiehiä, kuten Suomen Keskustan puheenjohtajana ja pääministerinä toiminut Esko Aho. Lukiosta on valmistunut myös kaksi tohtoria, joista toinen on opiskelukaverini Maija Aksela (ent. Hakala), nykyinen Helsingin yliopiston professori. Lukiosta on niinikään valmistunut oman paikkakuntalaisia kunnanjohtajia, kuten entinen kunnajohtaja Liisa Veiskola ja nykyinen kunnanjohtaja Hannu Jyrkkä. Sanan säilä on ollut hyvin hallussa, kiitos erinomaisen äidinkielenopettajamme Leena Pesolan. Myös vieraiden kielten osaajia on valmistunut ja lähtenyt jatkamaan opintojaan yliopistoihin, kiitos erinomaisten kieltenopettajiemme. Jotkut lähtivät opiskelemaan matemaattisia aineita tai päätyivät farmasia-alalle, joku hammaslääkäriksi ja joku tutkijaksi Italiaan.

Monet ammatillisen koulun käyneet ovat katuneet, etteivät aikoinaan käyneet lukiota. Lukiossa luodaan pohja kaikelle myöhemmälle oppimiselle ja se edesauttaa myös mahdollisista myöhemmistä ammattikorkeakouluopinnoista suoriutumisessa. Hyvä ammatillinen pohja taas varmistaa paremmat mahdollisuudet ammatillisiin jatko-opintoihin, mikä huomattiin Kalajoen kotiteollisuuskoulussa ylioppilaiden ja peruskoulun käyneiden välillä. Opiskelukavereistani kaikki koti- ja taideteollisiin opistoihin suoraan jatkoon päässeistä olivat ylioppilaita. Yksi peruskoulun käynyt pääsi myöhemmin, mutta vasta hankittuaan alan työkokemusta. Osa heistä joutui vaihtamaan ammattia. On tutkittu, että ammattikorkeakoulun kautta on ollut hyvin vaikeaa päästä jatkamaan opintoja yliopistoon, joten lukio pitää pintansa siinäkin tilanteessa.

Jos Vetelin kunta haluaa koulutustasonsa, osaamistasonsa ja maineensa korkeaa koulutusta käyneitten lukumäärässä pysyvän korkealla tasolla, kannattaa säilyttää lukio ja ratkaista näin lukion lakkauttamisesta aiheutunut kiista. Korkeasta maineesta kannattaa pitää kiinni. Jos Vetelin kunnan halutaan pysyvän elinvoimaisena, kannattaa nuorisolle tarjota mahdollisuus opiskella omassa kunnassa mahdollisimman pitkälle. Lukio tuo myös paljon työpaikkoja ja verotuloja kunnalle. On tutkittu, että pienten lukioiden taso on yleensä korkeampi kuin suurten, koska opiskelijat saavat yksilöllisempää opetusta.

Koska kunnanvaltuusto on äänestänyt vastoin kansan tahtoa, lukion lakkauttamisasia pitää ottaa uudelleen käsiteltäväksi ja antaa kunnallisen kansanäänestyksen ratkaistavaksi.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Sirkku Tunkkari-Yli-Suomu

Veteli


Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöön

Osallistujat

15

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.