Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kaupungin tulee toimia aktiivisesti tuulivoimakylien asukkaiden edunvalvojana

Raahe Kuntalaisaloite
Julkaistu 
23.2.2014
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
30.3.2014
Lähetetty kuntaan 
30.3.2014

Aloitteen sisältö

Tuulivoimarakentamisen suunnitelmat Raahessa ovat niin massiiviset, että ne uhkaavat useiden Raahen kylien lisärakentamista ja kehittymistä sekä loukkaavat kuntalaisten tasa-arvoa. Sellaisia kyliä ovat mm. Piehinki, Arkkukari, Haapajoki, Ketunperä, Kopsa, Lasikangas ja Jokela. Me allekirjoittaneet Raahen kaupungin asukkaat vaadimme, että kaupunki ottaa vastuunsa kuntalaisten edunvalvojana ja huolehtii siitä, että tuulivoimakylien kehittyminen ei pysähdy, kiinteistöjen arvo ei alene eikä asukkaiden asumisviihtyvyys, terveys ja hyvinvointi vaarannu.

1. Kaupungin tulee ilmoittaa asukkaille, miten kunkin tuulivoimala-alueen rakentaminen rajoittaa muuta rakentamista. Tieto rakennuskiellon aluerajoista ja laajuudesta tulee olla asukkaiden tiedossa jo massiivisten energiantuotantohankkeiden alkuvaiheessa. Kunnalla on oikeus kaavoituksen yhteydessä määrätä 2 kilometrin minimietäisyys asutukseen, vaikka lait ja asetukset eivät sitä edellytä. Edellytämme, että niin tehdään.

2. Naapurien ja kyläläisten kuulemiset on tehtävä aukottomasti, ja ne on huomioitava. Tuulivoimarakentamiseen liittyvät kartat on saatettava ajan tasalle. Tuulivoimaa ei tule kaavoittaa sellaisille alueille, joita ei ole maakuntakaavassa tuulivoimala-alueiksi merkitty.

3. Kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan osaamista on täydennettävä ulkopuolisilla puolueettomilla asiantuntijoilla. Esimerkiksi Kopsa I ja II saivat rakennusluvan, vaikka television näkyvyysongelma ja meluhaitat osoitettiin kaavahuomautuksissa. Kaupungin tulee tarkistuttaa melumallinnukset puolueettomilla asiantuntijoilla.

4. Yhteisvaikutukset voimala-alueiden sisällä ja eri alueiden kesken tulee selvittää ELY-keskuksen edellyttämällä tavalla eli mallinnuksin. Millä asiantuntemuksella kaupunki jättää huomioimatta ELY-keskuksen YVA-lausunnot ja muuttolintuselvitykset?

5. Valtuuston ja hallituksen jäsenillä tulee olla käytettävissä laskelmat tuulivoimarakentamisen todellisista hyödyistä kaupungille. Tiedot eivät saa perustua tuulivoimayhtiöiden antamiin tietoihin.

Edellytämme, että saamme vastaukset kirjallisena yllä esitettyihin asioihin sekä toimenpidesuunnitelmat vaatimusten toteuttamiseksi. Vaadimme, että kaupunki ryhtyy kaavoituksellisiin ja muihin tarvittaviin toimenpiteisiin tuulivoimarakentamisen aiheuttamien haittojen estämiseksi haja-asutusalueilla.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
1126 Osallistunutta
200 kerätty tässä palvelussa, joista
200 kunnan asukasta
170 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
926 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

1126
200 kerätty tässä palvelussa, joista
200 kunnan asukasta
170 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
926 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.