Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Valvottu pistohuone suonensisäisten huumeiden käyttäjille Turkuun.

Turku Kuntalaisaloite
Julkaistu 
26.6.2018
Lähetetty kuntaan 
27.6.2018
Lähetetty kuntaan 
27.6.2018

Aloitteen sisältö

Ehdotan, että Turkuun perustetaan valvottu pistohuone suonensisäisten huumeiden käyttäjille. Pistohuoneen perustamista pohdittaessa ja suunniteltaessa olisi hyvä seurata kokemuksia Helsingistä, jossa Suomen ensimmäisen valvotun pistohuoneen perustamista nyt suunnitellaan.

Turun seudulla suonensisäisten huumeiden käyttäjien määrä on viime vuosina ollut kasvussa, samoin asiointimäärät tietyissä terveydenhuollon palveluissa. Muita terveydenhuollon palveluita kehitettäessä olisi tarpeen kehittää myös palveluita, joiden piiriin näiden ihmisten on matalalla kynnyksellä mahdollista tulla, ja joihin he myös kiinnittyvät.

Pistohuoneen olisi hyvä sijaita alueella, jossa huumeita käyttävät ihmiset kokoontuvat ja jossa jo nyt avoimesti käytetään suonensisäisesti huumeita, esim. Vähätorin läheisyyteen sijoittuvalla alueella. Pistohuonepalvelun puitteiden ja sisällön olisi hyvä pohjautua asiakkaiden tarpeisiin, ja siellä tulisi olla tarjolla terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten palveluita, ohjausta, neuvontaa ja tukea.

Valvotuilla pistohuoneilla on monia hyviä vaikutuksia sekä huumeita käyttävien ihmisten sekä muun yhteiskunnan kannalta:

-Suonensisäisesti huumeita käyttävillä ihmisillä riski infektioihin, tartuntatauteihin ja kudosvaurioihin pienenee, koska käytössä on rauhallinen, puhdas ja valoisa tila, saatavilla puhtaat käyttövälineet- ja tarvikkeet sekä ohjausta ja neuvontaa.
-Suonensisäisesti huumeita käyttävillä ihmisillä riski yliannostuksiin ja yliannostuskuolemiin pienenee, koska paikalla on osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa.
-> Terveydenhuollon kustannukset todennäköisesti pienenisivät.

-Ympäristöhaitat vähenevät, koska käytetyt huumeidenkäyttövälineet voi käytön jälkeen jättää suoraan pistohuoneeseen.
-Lähiympäristön järjestyshäiriöt vähenevät, koska huumeita käyttävät ihmiset voivat käydä käyttämässä huumetta siihen tarkoitetussa paikassa sivullisten katseiden ulottumattomissa, sen sijaan että käyttö tapahtuu esim. jokirannassa, puistossa, linja-autossa, porttikongissa tai rappukäytävässä.
-> Turvallisuus ja yleinen viihtyvyys lähiympäristössä todennäköisesti kohenisi.

-Pistohuoneessa asioimisen kautta suonensisäisiä huumeita käyttävät ihmiset saavat kontaktin terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisiin ja sen myötä tarvittaessa palvelu- ja/tai hoitoonohjausta, minkä myötä kiinnittyminen yhteiskuntaan ja kuntoutuminen on mahdollista.
-> Huumeita käyttävien ihmisten elämänlaatu ja -hallinta todennäköisesti kohenisi.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Sanna Järvensivu

Turku


Tilaa sähköpostitiedotteet