Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Joustavaa perusopetusta koulunkäyntiongelmista kärsiville nuorille Muonion yhtenäiskoulussa

Muonio Kuntalaisaloite
Julkaistu 
10.6.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Muonion yhtenäiskoulu lähtee mukaan JoPo – hankkeeseen lukuvuodelle 2018 – 2019 ja harkinnanvaraisesti myös pidemmälle ajanjaksolle.

JoPo – joustavaa perusopetusta koskeva kehittämistoiminta on Opetusministeriön vuonna 2006 perustama hanke, jossa vastattiin huoleen, joka kohdistui niihin oppilaisiin, jotka olivat vaarassa jäädä ilman päästötodistusta ja usein myös toisen asteen opiskelupaikkaa.

Muonion yhtenäiskoulussa ei ole tällä hetkellä toimivaa mallia oppilaille, joilla on koulusopeutumattomuutta. Koulunkäyntiin sopeutumattomat oppilaat ovat suorittaneet osan opiskelustaan erityisopetuksessa, mutta järjestelmällistä erityisopetusta koulusopeutumattomille ei ole ollut. Luvattomat poissaolot, uhmakkuus, auktoriteettivastaisuus, sääntöjen avoin rikkominen ja yleinen koulukielteisyys ovat leimanneet joitakin yläasteen oppilaita, ilman että asialle on kyetty tekemään mitään konkreettista. Kärsijöinä ovat oppilaat itse, muut luokkatoverit, opettajat ja myös lasten vanhemmat. Nykyinen tuki näiden oppilaiden kohdalla on ollut riittämätön.

Perusopetuslain mukaan (5 § (29.12.2009/1707)) kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta, lisäopetusta ja kunnan päättämässä laajuudessa perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. Oppilaalla on oikeus saada (30 §) opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

Joustavan perusopetuksen toiminnassa korostuu moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteistyö. Yhteistyöhön voivat osallistua ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistystyön oppilaitokset, nuorten työpajat sekä paikalliset yrittäjät.
Opetushallituksen tiedotteen mukaan JOPO-toimintamalli on lisännyt oppilaitten opiskelumotivaatiota ja tavoitteellisuutta. Päättötodistus on yleensä saatu ja jatko-opintojen suunnittelu on edistynyt. Työpaikkaopiskelusta on pidetty ja se on vahvistanut työelämään suuntautumista. Yleinen elämänhallinnan vahvistuminen ja sosiaalisten taitojen parantuminen ovat osaltaan lisänneet kykyä vastaanottaa elämän haasteita. Koulun ja kodin tehostettu yhteistyö on ollut avuksi kaikkien osapuolien näkökulmasta nuorten kasvun ja kehityksen tukemista.
JoPo- toimintaan on mahdollista saada valtionavustusta 3100 €/oppilas (v.2017) ja lisäksi valtion erityisavustusta JoPo toiminnan kehittämiseen. Hankkeessa tulee olla mukana vähintään neljä muuta kuntaa. Tällä hetkellä Lapissa on meneillään yhteishanke, jossa ovat osallisina Kittilä, Sodankylä, Utsjoki, Savukoski ja Inari. Kittilän sivistystoimessa Muonion kunnan mahdollinen osallistuminen tähän hankkeeseen on otettu positiivisena vastaan.

Hankkeeseen osallistuminen ei ainoastaan tue nuoriamme koulupolullaan vaan on myös positiivinen viesti kuntalaisille ja kunnan ulkopuolelle, kuntamme haluun satsata nuoriin ja valmiuteen kehittämään toimintaansa myös tällä sektorilla.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Osallistujat

3

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.