Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kuntalaisaloite haja-asutusalueiden iltapäivätoiminnan kehittämiseksi palvelun takaamiseksi

Asikkala Kuntalaisaloite
Julkaistu 
8.6.2018
Lähetetty kuntaan 
11.6.2018
Kunnan vastaus 
11.6.2018
Kunnan vastaus 
11.6.2018

Kunnan vastaus

Kuntalaisaloite koskien Asikkalan haja-asutusaluiden iltapäivätoiminnan kehittämiseksi palvelun takaamiseksi, käsitellään Asikkalan kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.6.2018.

Aloitteen sisältö

Vesivehmaan koululla on ollut toimivaa lasten iltapäiväkerho toimintaa. Useamman vuoden aikana kerhon järjestyminen on ollut epävarmaa. Vesivehmaan koulun vanhempainyhdistys ja Vehmiksen vanhempaintoimikunta esittävät seuraavia toimintamalleja, joilla iltapäiväkerhon toimintaa voisi kehittää palvelun sujuvuuden sekä lasten tasapuolisen huomioimisen parantamiseksi.

- Ehdotamme että, kunta panostaisi paremmin iltapäiväkerhosta tiedottamiseen.
Tiedottamisessa tulisi käyttää ainakin VAPLTK 15.2.2017 päivätyssä, Koululaisten aamu- ja iltapäiväntoiminnan järjestämissuunnitelmassa mainitut tiedotuskanavat (Asikkalan kunta, kohdassa 7. Toiminnan järjestäminen
Toimintaan hakemisesta julkaistaan hakuilmoitus paikallislehdessä, kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla. Lisäksi siitä tiedotetaan perheille esi- ja perusopetuksen kautta. )
Tiedottamiseen voisi lisätä muitakin kanavia kuten kunnan, kylän ja koulun vanhempainyhdistyksen Facebook sivu ja Wilma. Tiedottaminen pitäisi olla myös yhdenaikaista esi- ja perusopetuksen kautta.

- Ehdotamme että, iltapäiväkerhon järjestämisen minimi lapsi määrää harkittaisiin uudestaan.
Minimimäärää olisi syytä laskea haja-asutusalueilla 8 lapseen, jos lapsi määrä jäisi tämän alapuolelle, ehdotamme että, tällaisissa tapauksissa iltapäiväkerho liitettäisiin päiväkodin yhteyteen. Toisena mahdollisuutena ehdotamme maksuluokkien porrastusta siten että, jos minimäärä alittuu, olisi lapsikohtainen kustannus hieman korkeampi. Tämä takaisi sen että, iltapäiväkerho toteutuisi on osallistujamäärä yli tai alle minimin. Tämä varmistaisi turvallisen kasvuympäristön tarjoamisen kaikille lapsille tasapuolisesti.
Vesivehmaan koululla ekaluokkalaisten opetus järjestetään klo 8-12 välisenä aikana. Usean lapsen vanhemmat ovat töissä vähintään klo 16 asti ja hyvin moni käy töissä myös toisella paikkakunnalla, jolloin työmatkaan kuluu enemmän aikaa. Kaikilla perheillä ei ole käytettävissä isovanhemmista tai muista sukulaisista ja tuttavista koostuvaa tukiverkostoa, joka voisi hoitaa lasta koulupäivän jälkeen. Monen lapsen koti on myös taksimatkan päässä, eivätkä naapurit ole välttämättä lähellä. Mikäli alueella ei järjestetä minkäänlaista iltapäiväkerhoa, joutuu ekaluokkalainen lapsi siis olemaan yksin kotona vähintään noin 4 tunnin ajan. Suurimmalle osalle lapsista kyseisen ajan viettäminen yksin kotona on kohtuuttoman pitkä aika.

- Ehdotamme että, kunta tutkisi mahdollisuutta käyttää seurojen ja kansalaisopiston tai vastaavan tahon palvelujen hyödyntämistä, jotta iltapäiväkerhon yhteyteen saataisiin harrastekerhoja.
iltapäiväkerhon yhteydessä järjestettävät harrastekerhot tukevat lasten ja nuorten tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua kehittäviin harrastuksiin, riippumatta heidän asuinpaikastaan ja kulkuyhteyksistään. Tällaisella toiminnalla myös edistetään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäistään syrjäytymistä. Harrastekerhot lisäisivät vanhempien ja lasten kiinnostusta iltapäivätoiminnan suhteen, jolloin perheet hyödyntäisivät palvelua enemmän. Lisäksi iltapäivän harrastekerhot helpottaisi huomattavasti lapsiperheiden arkea. Esimerkiksi Vesivehmaan koululla on nyt hankittuna yhdistyksen toimesta välineistöä bändikerho ja kuvataide aiheisiin liittyen. Koulun yhteydessä on myös mainiot uudet liikuntapaikat, joita sopisi hyödyntää liikunnallisiin toimiin.

- Ehdotamme että, tutkitaan mahdollisuutta järjestää aamupäivätoimintaa (esim. harrastekerhojen muodossa )
Osittainen vuorolukumalli alkuopetuksen yhdysluokkaan (1.-2.lk), jossa iso, laatukriteerit ylittävä oppilasmäärä, lisäsi tarpeen aamupäivätoiminnalle Vesivehmaalla. Tämä varmistaisi turvallisen kasvuympäristön tarjoamisen kaikille lapsille tasapuolisesti. Kaikilla perheillä ei ole käytettävissä isovanhemmista tai muista sukulaisista ja tuttavista koostuvaa tukiverkostoa, joka voisi hoitaa lasta ennen koulupäivän alkamista.


Aamu- ja Iltapäivätoiminnalle on erittäin suuri tarve haja-asutusalueella. Toiminnan jatkuvuuden takaaminen selkeyttäisi sekä perheiden että työntekijöiden toimintaa. Vanhempina olemme kyllästyneitä joka keväiseen pohdintaan ja epävarmuuteen iltapäiväkerhon alkamisesta.

Asikkalassa 30.5.2018,

Vesivehmaan Koulun Vanhempainyhdistys ry
Päiväkoti Vehmiksen Vanhempaintoimikunta

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö ei ole julkaissut nimeään.