Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Urheiluluokan perustaminen Maskuun (Hemmingin yläaste)

Masku Kuntalaisaloite
Julkaistu 
3.6.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
6.8.2018
Lähetetty kuntaan 
6.8.2018

Aloitteen sisältö

Urheiluluokan perustamisella Maskun yläkouluun on kysyntää, koska aktiivisesti Maskun liikuntaseuroissa liikkuu arviolta noin 2000 nuorta. Koululla on iso painoarvo nuorelle, kaverien ja harrastusten rinnalla. Urheiluharrastuksen ja muun elämän yhdistäminen vaatii nuorelta ajankäyttöä ja suunnitelmallisuutta. Urheiluluokan tavoitteena on tukea ja edistää nuorten hyvinvointia ja kasvua urheilijaksi. Kasvamista urheilijaksi koulussa tuetaan terveystiedon-, kotitalouden- ja liikunnantunneilla. Terveystiedon tunneilla annetaan tietoa oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huolehtimisen tärkeydestä. Kotitaloustunnilla korostetaan terveellisen ravitsemuksen merkitystä paljon liikkuvan nuoren elämässä. Liikuntatunneilla nuorille annetaan mahdollisuus tutustua erilaisiin liikuntalajeihin, joiden kautta he pääsevät kehittämään monipuolisesti motorisia taitojaan. Tutkimusten mukaan urheiluluokat ovat tukeneet nuorten koulumenestystä, itsetunnon kehittymistä sekä helpottavan koulun ja urheiluharrastuksen yhdistämistä. Urheilijaksi kasvamista ovat tukeneet myös samanhenkiset koulukaverit.

Parhaat käytänteet ja kokemuksia urheiluluokan toteuttamisesta saadaan urheiluyläkoulukokeilusta, joka on Olympiakomitean koordinoima. ”Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on kehittää valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminnan malli, jossa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilussa olevat koulut rakentavat malleja, joissa on mahdollista saada toteutumaan kouluviikon yhteydessä kymmenen tuntia monipuolista liikuntaa ja harjoittelua viikossa. Vuosina 2017-2020 urheiluyläkoulukokeilussa on mukana 19 yläkoulua 12 eri kunnasta."

Kaikilla liikuntaan intohimoisesti suhtautuvilla on mahdollisuus hakeutua urheiluluokalle seitsemännellä luokalla kevätlukukauden aikana. Olympiakomitean valtakunnallisen soveltuvuuskokeen avulla toteutetaan valinta urheiluluokalle. Urheiluluokka toimintaa toteutetaan kahden luokka-asteen ajan (8. ja 9. luokalla).

Urheiluluokan perustamisen lisäksi kunnan peruskouluasteella pyritään huolehtimaan, että lapset ja nuoret liikkuvat riittävästi. Lapsia ja nuoria motivoidaan ja kannustetaan liikkumaan kouluissa Liikkuva koulu -hankkeen avulla sekä tekemällä yhteistyötä Liiku ry:n kanssa kouluttamalla välkkäriliikuttajia. Yhdessä liikkumisella pyritään lisäämään lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä, vähentämään syrjäytymistä ja edistämään oppimista.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Kirsi Siira

Masku


Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
191 Osallistunutta

Osallistujat

191

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.