Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Meluhaitan vähentäminen

Akaa Kuntalaisaloite
Julkaistu 
12.5.2018
Lähetetty kuntaan 
14.5.2018
Kunnan vastaus 
14.5.2018
Muokattu 
17.5.2018
Kunnan vastaus 
14.5.2018
Muokattu 
17.5.2018

Kunnan vastaus

Asia on kirjattu ja viety eteenpäin selvitettäväksi.

Aloitteen sisältö

Nykyisin päätöksen teossa usein lähdetään siitä, että kansalaiset itse ymmärtävät mikä on sallittua ja mikä ei. Näin ei valitettavasti ole. Melua aiheuttavaa toimintaa rajoitetaan nykyisin vähäisissä määrin. Melu kuitenkin vähentää merkittävästi asumisen viihtyisyyttä ja lisää stressiä.

Esitän aloittaessani, että asumisen viihtyisyyttä lisättäisiin asettamalla melua aiheuttavien työkoneiden ja -kalujen käyttö taajama-alueilla luvan varaisiksi tai ainakin ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Lisäksi esitän viikonlopun melua rajoittavan määräyksen laajentamista nykyisestään siten, että äänekkäiden työkoneiden käyttö olisi kiellettyä alkaen lauantai-illasta klo 18.00 ja päättyen maanantaiaamuna klo 07.00.

Vastuuhenkilö

Raija Toivonen

Akaa