Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Järjestötilat kunnantalon yhteyteen!

Kempele Kuntalaisaloite
Julkaistu 
11.4.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
18.9.2018
Kunnan vastaus 
21.9.2018
Kunnan vastaus 
21.9.2018

Kunnan vastaus

Nykyisen kunnantalon alueen kehittäminen on meneillään. Alueen asemakaavan muutos ja laajennus on kuulutettu vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 31.8.2018 saakka.

Kunnanhallitus on huhtikuun kokouksessaan linjannut, että aluetta suunniteltaessa huomioidaan valiokuntien ohjauksessa esille nostettuja asioita. Aloitteessa esiintuodut tilatarpeet ovat olleet myös valiokunnissa keskusteluissa. Valiokunnissa on toivottu alueelle mm. kerrostaloasuntoja, kunnan toimitiloja, kerhotiloja ja muita yhteisiä tiloja, monikäyttöisiä kokoustiloja, kirjasto, liiketiloja ja kulttuuritiloja. Lisäksi toivottiin viihtyisää ympäristöä, katettua talvitoria ja kioskipalveluita.

Valmistelutyö ja alueen kaavoitus ovat kesken, mutta hyvässä vauhdissa. Alueen ideoinnissa, sen eri vaiheissa, kuullaan laajasti eri tahoja ja järjestetään kuntalaiskuulemisia. Aloite on ajankohtainen, ja yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kokoontumis-/kokoustiloja on toivottu laajasti. Tämä aloite saatetaan valmistelijoille tietoon ja suunnittelussa huomioon otettavaksi.

Ystävällisin terveisin,
Virva Maskonen
hallintojohtaja

Aloitteen sisältö

Kunnantalon sisäilmaongelmat ovat ajaneet työntekijät jälleen evakkoon. Aiemmin tehdyt isot remontit eivät tuottaneet toivottua tulosta, joten uuden rakentaminen lienee ajankohtaista.

Uusien tilojen suunnittelussa olisi ajanmukaista ottaa huomioon järjestötilat. Yhteisöllinen monitoimitila, johon eri toimijat voisivat sitoutua jo suunnitteluvaiheessa omarahoitusosuudella, ja hakemalla esimerkiksi leader-rahoitusta! Eri toimijat saisivat tiloihin käyttöoikeutta rahoitusosuuttaan vastaan.

MLL Perhekahvilassa käy 35-50 kävijää viikoittain. Perhekahvila on toiminut muutaman vuoden Tietotorin sivukirjaston tiloissa. Syksyllä Tietotori ei ole enää Perhekahvilan käytettävissä, ja olemme samassa tilanteessa kuin jokainen kevät. Anomme tiloja, mutta epätietoisuus mahdollisista tiloista tai myönteisestä päätöksestä jatkuu aina seuraavan kauden alkuun asti.

Jos tilat olisivat varmuudella käytettävissä, voisimme ylläpitää Perhekahvilan lisäksi esimerkiksi lapsiparkkia, lastenhoitopalvelua, kerhoja, harrasteryhmiä tai vaikka paikkaa valvottuja tapaamisia varten. Vertaisryhmät painottuvat aamuun ja aamupäiviin, harrasteryhmät iltapäiviin ja iltaan.

Ehdotamme että järjestötila -aloite otetaan vakavasti, ja käsitellään kunnassa ja mm. Seuraavassa järjestötapaamisessa.

Monipuoliset tilat voisivat olla aamusta iltaan käytössä! Ja mikä sen parempi niin taloudellisesti kuin ekologisesti. Toimitiloille on valtava tarve niin julkisella puolella kuin kolmannella sektorilla.

MLL.n kaikessa toiminnassa on mukana 30% Kempeleen lapsiperheistä. Vertaisryhmät ovat erittäin tärkeitä arjen tukipilareita isolle joukolle Kempeleläisiä.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Liisa Lumijärvi

Kempele

Anni Haaranen

Kempele

Johanna Vilmi

Kempele


Juha Takkinen

Kempele


Lisäksi 1 vastuuhenkilö, joka ei ole julkaissut nimeään.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
26 Osallistunutta

Osallistujat

26

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.