Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aloite romuveneiden poistamisesta Voisalmensaaren rannoilta kaupungin toimesta

Lappeenranta Kuntalaisaloite
Julkaistu 
9.4.2018
Lähetetty kuntaan 
9.4.2018
Lähetetty kuntaan 
9.4.2018

Aloitteen sisältö

Luvattomille paikoille hylätyt pienveneet sekä käyttökuntoiset luvattomilla paikoilla säilytettävät veneet ovat vallanneet luonnonkauniin Voisalmensaaren ja osittain myös Kivisalmen rantaviivan.

Alueen asukkaat ovat jo usean vuoden ajan olleet yhteydessä kaupungin satamalaitokseen näiden luvattomilla paikoilla olevien veneiden poistamiseksi, mutta valitettavasti ilman tulosta. Satamalaitos on käynyt ”laputtamassa” siirtokehotuksin näitä veneitä, mutta kuten aloitteen kohdassa lisätiedot olevasta kuvagalleria (linkki) dokumentoinnista nähdään, tuloksetta.

Pohjoisen alueen alueraati on asukkaiden esityksestä nostanut tämän asian yhdeksi tavoitteekseen;

Tavoite: "Pohjoisen alueen Saimaan rantojen ja uimapaikkojen siistiminen sekä alueen muun ympäristön siistiminen ja kunnostaminen. Pohjoisen rannoilla, pitkin rantaviivaa on edelleen useita ns. romuveneitä. Satamatoimi on laittanut niihin vuosittain huomautuksia viedä romuveneet pois rannoilta, mutta huomautukset eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.”

Pohjoisen alueen alueraati haluaa nopeuttaa toimenpiteitä tämän kuntalaisaloitteen kautta.

ALOITE:

Tämän aloitteen kautta Pohjoisen alueen alueraati esittää Lappeenrannan kaupungille, että se poistaa Voisalmensaaren ja Kivisalmen rannoilta nämä romuveneet sekä luvattomilla paikoilla säilytyksessä olevat veneet.

Aikaraja toimenpiteille asetetaan tässä aloitteessa 31.5.2018 mennessä.

Perustelut tiukalle aikarajalle on seuraava:
Alueen asukkaat haluavat päästä nauttimaan luonnonpuhtaudesta jo kesällä 2018. Toinen käytännön toimiin vaikuttava perustelu on, että aikaisin keväällä nähdään paremmin kaislikon peittämät veneet ja rakennelmat ja luontoon kuulumattomat ainekset kuin keskikesällä, kun kasvillisuus on uhkeimmillaan.

Tämä aloite kohdistetaan Lappeenrannan kaupungin satamalaitokselle sekä kaupungin elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialalle toimenpiteitä varten. Aloite toimitetaan myös tiedoksi kaupunginvaltuutetuille.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet