Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kuntalaisaloite uuden koulun rakentamiseksi Friitalaan

Ulvila Kuntalaisaloite
Julkaistu 
20.3.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
15.4.2018
Kunnan vastaus 
16.11.2018
Kunnan vastaus 
16.11.2018

Kunnan vastaus

Ulvilan kaupunginvaltuuston päätös 12.11.2018 § 56. Vastaus kuntalaisaloitteeseen uuden koulun rakentamiseksi Friitalaan

Liitteet

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Ulvilan kaupunki harkitsee vakavasti uuden koulun rakentamista vaihtoehtona Friitalan kouluun suunnitelluille korjaustoimenpiteille ja tekee riittävän laajat ja kattavat selvitykset ja laskelmat ennen lopullista päätöksentekoa.

Friitalan koulu on rakennettu vuonna 1970-luvun alussa. Koulussa opiskelee vajaa 400 alakoululaista, 60 Olavin koululaista ja 40 yläkoululaista, minkä lisäksi siellä järjestetään yläkoulun musiikin ja historian tunnit. Henkilökuntaa on yhteensä noin 100 henkeä. Koulu on ahdas ja epäajanmukainen. Rakenteissa on iän mukanaan tuomaa kuluneisuutta kuten vuotavia vesi- ja viemärijohtoja sekä riskirakenteita/rakennusvirheitä. Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia, joita on tutkittu ja yritetty korjata usean vuoden ajan. Viimeisimmässä tutkimuksessa (Tehokuivaus 2018) löydettiin useista tiloista selkeitä viitteitä kosteusvauriosta. Niin seinien kuin lattian rakenteista otetuissa näytteissä esiintyi kosteusvauriosta indikoivia lajikkeita sekä sädesieniä ja bakteereita, osassa näytteistä runsaina määrinä. Korjaavista toimenpiteistä huolimatta oireilevien määrä on kasvanut jatkuvasti. Tällä lukukaudella 60 alakoululaista sekä kaikki yläasteen oppilaat on jouduttu siirtämään muualle opiskelemaan.

Kaupunginhallitus on päättänyt 8.1.2018 § 2 toteuttaa kiinteistössä mittavat, 2,5-3,1 miljoonaa maksavat korjaustoimenpiteet lukukaudella 2018–2019. Muiden kuntien kokemus on osoittanut, etenkin alapohjan kosteusvauriotapauksissa, että korjauksista ei ole ollut riittävää apua ja muutaman vuoden sisällä on päädytty koulun purkamiseen ja uuden rakentamiseen. Esimerkiksi korjaamiseen suunniteltu kapselointimenetelmä eli sisätilojen ilmavuotokohtien vuoraaminen läpäisemättömillä muovikalvoilla on kokemusten mukaan lyhytaikainen apu. Lähes kaikissa kohteissa, joihin sitä on käytetty, on oireilu alkanut muutaman vuoden sisällä uudestaan kapseloinnin alkaessa vuotaa. Lisäksi ei ole riittävästi tutkimustietoa, pystyvätkö sädesienen aiheuttamat kaasumaiset myrkyt läpäisemään kalvon. Suunnitelluilla korjauksilla ei täten pystytä varmuudella takaamaan turvallista ja terveellistä ympäristöä lapsille.

Olemme huolissamme siitä, että korjaamiseen käytettäville verorahoille ei saada vastinetta ja että korjaustoimenpiteistä huolimatta lisää lapsia ja aikuisia altistuu huonolle sisäilmalle ja sairastuu.

Ulvilan kaupungin virkamiesten mukaan uuden koulun rakentaminen tulisi maksamaan 24–25 miljoonaa euroa. Joissakin kunnissa vastaavan kokoisia kouluja rakennetaan 9-12 miljoonalla, kuten esimerkiksi Ruosniemen koulu tai Tuupalan kuuluisa puukoulu. Kaupungin tulisi myös tutkia ja harkita erilaisia rahoitusvaihtoehtoja uuden koulun rakentamiseen, kuten Vihreä laina tai leasingkoulu.

Uskomme uuden koulun maksavan itsensä takaisin yhteiskunnalle säästyneinä terveydenhoitokuluina, työllisyyden parantumisena sekä kaupungin vetovoimaisuuden lisääntymisenä. Friitalan kouluunottoalueelle on kaavoitettu runsaasti uusia tontteja, joten laskelmissa pitää ottaa huomioon myös se, että nykyinen koulu ei pysty palvelemaan laajenevaa oppilasmäärää. Homekoulun säilyttäminen ei tee hyvää kaupungin maineelle ja on olemassa merkittävä riski, että muuttoliikenne kiihtyy kunnasta poispäin varsinkin lapsiperheiden osalta. Tämä tarkoittaa yhä vähenevää veronmaksajien määrää Ulvilassa.Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö ei ole julkaissut nimeään.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
466 Osallistunutta

Osallistujat

466

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.