Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Hukkakauran torjuntatuen palautus kunnan avustuksiin

Eurajoki Kuntalaisaloite
Julkaistu 
11.3.2018
Lähetetty kuntaan 
13.3.2018
Lähetetty kuntaan 
13.3.2018

Aloitteen sisältö

Hukkakauran saastuttamaa peltoa Suomessa on tällä hetkellä n. 17 % koko peltoalasta. Hukkakaura on erittäin helposti leviävä rikkakasvi, joka aiheuttaa sadolle laadunmenetyksiä valtaamalla viljelyalaa satoa tuottavilta kasveilta. Hukkakauran siemen saattaa säilyä itämiskykyisenä maassa jopa 10 vuotta. Torjunta-ainekustannukset sattavat nousta kohtuuttomiksi yksittäisille viljelijöille ja silti viljelijä on velvoitettu hukkakauran torjuntaan.Hukkakauran valtaamilta pelloilta on mahdollista saada sanktioita viranomaisten tahoilta .
Eurajoen kunta on tukenut torjunta-aine kustannuksia (alv 0 %) tiettyyn prosenttiin tai max.summaan asti, mutta v.2017 ei avustusta ollut budjettiin varattu. Eurajoen ja Luvian MTK -yhdistykset yhdessä vetoavat kuntaan , jotta avustukset hukkakauran torjuntaan voisivat palautua vähintäänkin samoilla ehdoilla kuin aiemminkin budjetin avustusmäärärahoihin.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Pirkko Aro

Eurajoki

Marja-Leena Siiri

Eurajoki


Tilaa sähköpostitiedotteet