Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Uusien vuokra-asuntojen rakentaminen mahdollinen vanhojen myynti

Uusikaupunki Kuntalaisaloite
Julkaistu 
11.2.2018
Lähetetty kuntaan 
12.2.2018
Lähetetty kuntaan 
12.2.2018

Aloitteen sisältö

Uudenkaupungin vaikean asuntotilanteen vuoksi kaupungin tulisi olla tähänastisten toimiensa lisäksi ottaa pikaisesti käyttöönsä uusia keinoja vapaiden vuokra-asuntojen lisäämiseksi.

Kaupungin tulisi rakennuttaa nopealla aikataululla 1-3 kpl ensisijaisesti yksiöitä ja kaksioita sisältäviä vuokrataloja. Talojen rahoitus joko omalla rahoituksella tai valtion tukemana.

Jotta kaupungin omistamien asuntojen määrä ei kasvaisi liian suureksi ja uusien rakentamisen vuoksi taloudellisesti liian raskaaksi, ehdotan selvitettäväksi ja toteutettavaksi seuraavaa:

-ensisijaisesti arava- tms. säädöksistä vapautuneiden kaupungin omistamien vanhojen asuntojen (n. 330 asuntoa) vuokralaisilta tiedustellaan halukkuutta ja mahdollisuutta lunastaa nyt vuokraamansa asunto itselleen omistusasunnoksi

-toissijaisesti myydään arava- tms. säännösten rajoituksessa olevia asuntoja yleishyödyllisyysstatuksen viranomaisilta saaneille ulkopuolisille omistajille, mikäli kiinnostuneita ostajia on
-toissijaisesti myydään em. säädöksistä vapautuneita asuntoja mahdollisille sijoittajille, mikäli sopimusteknisesti on mahdollista velvoittaa ostajaa pitämään sijoitusomistuksensa vuokrattuna sovitulla vuokratasolla esim. vähintään 5 vuotta.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet