Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aloite sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi niin, että lasten oikeudet terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön toteutuu.

Juuka Kuntalaisaloite
Julkaistu 
12.2.2018
Lähetetty kuntaan 
15.2.2018
Lähetetty kuntaan 
15.2.2018

Aloitteen sisältö

Juuan kunnanvaltuustolle

Poikolan koulun vanhempainyhdistys Ry vaatii, että kaikkien perusopetuksen 0-9 luokkien opetus siirretään välittömästi väistötiloihin, erityisesti kiirehtien ”keltaisen koulun” opetustiloja. Mikäli terveitä väistötiloja ei löydy kunnan kiinteistöistä, on kunnan järjestettävä opetus tilapäisillä vuokrattavilla parakeilla.


Terveydensuojelulaki (763/94) määrittelee asuntojen ja muiden oleskelutilojen, kuten päiväkotien ja koulujen olosuhteiden terveyshaitat. Asunnon ja muun sisätilan hengitysilman tulee olla laadultaan sellaista, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Lain 1§:n mukaan terveyshaitta on oire, sairaus tai sairastumisen vaara. Laissa ei edellytetä syy-yhteyden todistelua yksilötasolla, pelkkä terveyshaitan toteaminen riittää.Vaadimme, että asiaan reagoidaan välittömästi ja suurella vakavuudella. Tiloja on tutkittu viime vuosina useaan kertaan laajasti ja on todettu, että tiivistystoimenpiteillä ei saada tarvittavaa vaikutusta sisäilman parantamiseksi. Oppilaiden oireilua esiintyy siinä laajuudessa, että tällä hetkellä käytössä olevat terveet tilat eivät riitä kaikille. Oireilu on aiheuttanut hyvin paljon poissaoloja, ja lasten ja nuorten terveydentila ja elämänlaatu ovat heikentyneet ja tämä huolestuttaa huoltajia.


Sisäilmasairaus paranee vain altistusta välttämällä. Nykytilanteessa suuri osa lapsista on pakotettuja käymään sairaissa rakennuksissa, mikä aiheuttaa monille jatkuvia infektioita, päänsärkyjä, väsymystä, keskittymiskyvyttömyyttä jne. Tämä heikentää paitsi oppimistuloksia ja kouluviihtyvyyttä, pitkään jatkuessaan myös murtaa monen lapsen terveyden niin, etteivät nämä lapset koskaan selviä työmarkkinoille. Parakkikoulujen vuokrakustannukset ovat varsin pieniä verrattuna siihen, mitä kustannuksia aiheutuu mahdollisista altistusten aiheuttamista myöhäisvaikutuksista. Terveyttä ei saa mitata rahassa.Perusopetuslain mukaisesti oppilailla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Kunnan velvollisuus on taata perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen.Pyydämme asian kiireellistä käsittelyä.


Poikolan koulun vanhempainyhdistys ry
Juuassa 9.2.2018

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet