Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kirkonpiirin koulun esikoulun pienryhmän peruskoulunaloitus samaan kouluun

Nousiainen Kuntalaisaloite
Julkaistu 
9.2.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
14.2.2018
Lähetetty kuntaan 
14.2.2018

Aloitteen sisältö

Täten pyydämme Nousiaisten kunnan luottamushenkilöitä ensi lukuvuoden oppilaspaikkoja/kouluvalintoja tehdessään jatkamaan Kirkonpiirin koulun pienryhmän oppilaiden koulupolkua niin, että pienryhmä jatkaa peruskoulua samassa koulussa.

Vuosi sitten Kirkonpiirin koululle perustettiin pienryhmä, jossa erityistä tukea tarvitsevat esikouluikäiset aloittivat esikouluvuotensa. Silloin hiukan kummastustakin herättänyt valinta (olihan aiemmin erityisen tuen esioppilaat siirretty aina Nummen koululle) osoittautui nappivalinnaksi. Kirkonpiirin koulun ko. esikouluryhmä, avustajat ja opettajat, tilat ja toiminta kaikkinensa ovat poikineet hedelmää ja oppilaat ovat päässeet eteenpäin taidoissaan ja opinnoissaan yli odotusten. Erityistä tukea tarvitsevien esi-/koulupaikkoja valitessa tulisi pystyä katsomaan tilannetta aina kauemmas kuin vain lukuvuosi kerrallaan. Jatkuvuus on näille lapsille aivan elintärkeää.

Ymmärtääksemme Nousiaisten kunnan talousarviossa ei ole esitetty rahaa pienryhmän jatkolle Kirkonpiirillä vaan tarkoitus olisi siirtää ryhmä Nummen koululle, jonne erityisryhmät yleensä on sijoitettu tai jatkossa yhtenäiskouluun.

Pyytäisimme kunnan luottamushenkilöitä tarkastelemaan asiaa pienen erityisen oppijan näkökulmasta. Näin suuri muutos jokapäiväisessä elämässä toisi näille lapsille liian suuren taakan kantaa. Sen lisäksi, että muutos olisi hyvin raskas ”muuttohetkellä”, sen vaikutukset vaikuttaisivat negatiivisesti lasten oppimiseen, käytökseen, hyvinvointiin ja tätä kautta myös koulun muihin työntekijöihin ja oppilaisiin. Pahimmassa tapauksessa tällaiset muutokset aiheuttavat joillekin lapsille taantumaa. Oppilailla tulisi olla oikeus jatkaa opiskelua tutussa ympäristössä ja etenkin erityistuen piirissä olevien oppilaiden kohdalla tämä on ehdotonta.

Lasten kohdalla tulee huomioida jokaisen yksilölliset tarpeet ja kohdella kaikkia yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuuslain § 6:n mukaisesti koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.

Mikäli Kirkonpiirin koululta tilat järjestyisivät, emme näe tässä lisäkustannuksia kunnalle. Pienryhmän esikouluoppilaiden jatko Kirkonpiirillä on paras mahdollisuus näille lapsille oppimiseen ja antamaan eväitä tulevalle elämänpolulle. Tämä on näille lapsille se oikea vaihtoehto Kirkonpiirin koulun rehtorin, esikouluryhmän opettajien sekä pienryhmän lasten vanhempien mielestä. Ja aivan varmasti myös näiden lasten mielestä.

Mikäli pienryhmä ei jatka Kirkonpiirillä, harkitsemme kantelun tekemistä Aluehallintovirastoon.

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
126 Osallistunutta
117 kunnan asukasta
107 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)

Osallistujat

126
117 kunnan asukasta
107 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.