Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Espoon koulut kuntoon

Espoo Kuntalaisaloite
Julkaistu 
18.1.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

ESPOON KOULUT KUNTOON

Me allekirjoittaneet edellytämme, että Espoon kaupunki ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin Espoon peruskoulujen ja lukioiden tilaongelmien ratkaisemiseksi espoolaisten lasten, opettajien ja perheiden terveyden, koulunkäynnin ja sujuvan arjen edistämiseksi.

Erityisesti esitämme seuraavaa:
1. Investointikatosta luovutaan koulujen korjausten ja uudisrakentamisen osalta
2. Koulujen korjauksia nopeutetaan merkittävästi nykyisiin suunnitelmiin verrattuna
3. Korjausten edellyttämät väistöt ja muut kouluverkoston muutokset valmistellaan avoimesti
4. Etenkin alakoululaisten oikeus lähikouluun ja turvalliseen koulumatkaan varmistetaan

INVESTOINTIKATOSTA LUOVUTAAN KOULUJEN KORJAUSTEN JA UUDISRAKENTAMISEN OSALTA

Espoossa on käytössä poliittisesti päätetty investointikatto, joka rajoittaa kaupungin tasetta rasittavia investointeja. Koulujen korjaamisen osalta investointikatto asettaa eri koulujen korjaukset toisiaan vastaan ja pakottaa jakamaan välttämättömät korjaukset pitkälle ajalle.

Me allekirjoittaneet näemme, että keinotekoista investointikattoa tärkeämpää on panostaa lasten terveisiin ja toimiviin koulutiloihin. Kaupungin kiinteistöomaisuutta koskevien välttämättömien korjauksien lykkääminen ei ole vastuullista taloudenpitoa. Myöskään investointikaton kiertäminen pääomakulujen sijaan käyttömenoina ilmenevien vuokra-, kuljetus- ja muiden väistökulujen muodossa ei ole kaupunkilaisten edun mukana.

Esitämmekin, että investointikatosta luovutaan koulujen korjausten ja rakentamisen osalta. Emme ota kantaa siihen, ratkaistaanko investointien rahoitus lainanottoa lisäämällä, rahastoja purkamalla, veroja korottamalla vai jollakin muulla keinolla – tämän ratkaisun tekeminen on valtuutettujen vastuulla.

KOULUJEN KORJAUKSIA NOPEUTETAAN MERKITTÄVÄSTI NYKYISIIN SUUNNITELMIIN VERRATTUNA

Nykyisten suunnitelmien mukaan kiireellisiäkin Espoon koulujen peruskorjauksia lykätään pitkälle 2020-luvun lopulle asti, mikä altistaa lapset ja opettajat epäterveelliselle oppimisympäristölle tai johtaa pitkiin väistöihin. Investointikaton poistaminen mahdollistaa nopeammat korjaukset.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki valmistelee pikaisesti uuden suunnitelman, jossa koulukannan korjaamista nopeutetaan merkittävästi siten. Suunnitelmassa tulee huomioida sekä peruskorjaukset, purkavat saneeraukset ja tarvittavat uudisrakentamiset sekä siirrettävien koulujen, tyyppikoulujen ja muiden nopeiden ja kustannustehokkaiden ratkaisujen käyttö. Tavoitteena tulee olla kaikkien nyt 2020-luvulle suunniteltujen korjausten suoritus viiden vuoden aikana eli vuoteen 2022 mennessä.

KORJAUSTEN EDELLYTTÄMÄT VÄISTÖT JA MUUT KOULUVERKOSTON MUUTOKSET VALMISTELLAAN AVOIMESTI

Monet espoolaiset ovat kokeneet, ettei lasten ja perheiden kannalta merkittävien väistöjen ja kouluverkoston muutosten valmistelu ole ollut avointa ja asiakaslähtöistä. Tämä ei ole kaupungin arvojen mukaista.

Me allekirjoittaneet pyydämme, että asiasta virkamiehet ja heitä ohjaavat valtuutetut katsovat peiliin ja miettivät, mistä kaupunkilaisten huolet ja pettymykset johtuvat ja kuinka niitä voidaan jatkossa ehkäistä. Toivomme, että koulujen korjauksia ja muutoksia koskevista suunnitelmista tiedotetaan jatkossa avoimesti ja monikanavaisesti valmistelun ja päätöksenteon eri vaiheissa, ja että kuntalaisten palautteet huomioidaan aidosti päätöksenteossa. Suunnitelmiin on sisällyttävä myös lapsivaikutusten arviointi.

ETENKIN ALAKOULULAISTEN OIKEUS LÄHIKOULUUN JA TUVALLISEEN KOULUMATKAAN VARMISTETAAN

Turvallinen koulumatka lähikouluun on tärkeä osa lapsen arkea. Koulun sijainti on tärkeää myös yläkouluissa ja lukioissa, mutta erityisen tärkeää on, että alakouluikäisillä lapsella on mahdollisuus käydä koulua omalla alueella sijaitsevassa lähikoulussa, johon lapsi voi kulkea itse terveellisesti jalkaisin tai pyöräillen.

Me allekirjoittaneet esitämmekin, että kouluverkoston kehittämisessä huomioidaan periaate turvallisesti kävellen saavutettavista lähikouluista. Tämä tarkoittaa, että Espoon kouluverkko tulee jatkossakin pitää tiiviinä. Huonokuntoiset koulut tulee ensisijaisesti korjata tai rakentaa korvaavat uudet koulut samoille paikoille. Korjausten edellyttämät väistöt tulee toteuttaa mahdollisimman lähellä sijaitseviin tiloihin tai korjattavien koulujen välittömään läheisyyteen tuotavilla siirrettävillä kouluilla.

LOPUKSI

Kaupunginvaltuuston hyväksymien arvojen mukaan Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen, vastuullinen edelläkävijä ja oikeudenmukainen. Me allekirjoittajat jaamme nämä arvot ja Espoon strategiaan kuuluvat tavoitteet Suomen parhaista oppimistuloksista, sisäilmaltaan terveistä kouluista sekä hätäväistöjen loppumisesta. Nyt onkin aika hienojen antaa arvojen ja tavoitteiden tulee ohjata kaupungin toimintaa!

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Osallistu aloitteeseen

4556 Osallistunutta
3 451 kerätty tässä palvelussa, joista
3 383 kunnan asukasta
2 601 nimeä julkaistu palvelussa
1 105 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

4556
3 451 kerätty tässä palvelussa, joista
3 383 kunnan asukasta
2 601 nimeä julkaistu palvelussa
1 105 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.