Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Terveet väistötilat Lahdessa suljettavien päiväkotien tilalle, välittömästi!

Lahti Kuntalaisaloite
Julkaistu 
8.1.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Lahti on valtuuston päätöksellä laajentamassa yksityistä varhaiskasvatusta ja ottamassa
käyttöön päivähoidon palvelusetelin. Tästä aiheutuvien kasvavien käyttökustannusten
rahoittamiseksi on päätetty alentaa julkisen päivähoidon kustannuksia poistamalla
käytöstä ”pienempiä ja huonokuntoisempia yksiköitä sekä ryhmäperhepäiväkoteja”, kuten
valtuuston talousarviopäätöksessä on todettu.
Lahdessa ei aiempina vuosina ole riittävällä vakavuudella suhtauduttu havaittuihin
päiväkoti- ja koulurakennusten sisätilaongelmiin ja näin on vaarannettu lasten ja
henkilöstön terveys. Vaikka nyt näihin ongelmiin on nyt havahduttu, ei vieläkään
kaupungin viranhaltijoiden, tilavastaavien ja usein kaikkien päättäjienkään taholta
tiedosteta ongelman vakavuutta.
Sisätilaongelmien takia suljetun Joutjoen päiväkodin väistötilaksi osoitettiin myös
sisätilaongelmainen Joutjärven koulu. Tämä on merkinnyt sitä, että aiemmassa tilassa
sairastuneet lapset ja aikuiset ovat oireilleet jopa siinä määrin, että joissain tapauksissa
ovat joutuneet turvautumaan jopa sairaalahoitoon ja / tai jäämään kokonaan pois töistä / tarhasta. Kaupungin tiloja hallinnoivan
tilakeskuksen suhtautuminen esiin nousseisiin ongelmiin on ollut vähättelevää.
Me Lahtelaiset kuntalaisaloitteen allekirjoittajat vaadimme Lahden kaupunkia vastaamaan
lakisääteisistä velvoitteistaan päivähoidon järjestämiseen. Ideologiset
yksityistämistavoitteet eivät saa vaarantaa kuntalaisille tarjottavaa julkista ja laadukasta
päivähoitoa terveellisessä ympäristössä.
Tämän toteuttamiseksi kaupungin on osoitettava viipymättä käytöstä poistettujen tai
poistuvien Joutjoen ja muiden yksiköiden kyseenomaisesta kaupunginosasta korvaavat asianmukaiset terveet tilat.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Osallistujat

9

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.