Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aurinkoenergia

Pihtipudas Kuntalaisaloite
Julkaistu 
8.1.2018
Lähetetty kuntaan 
9.1.2018
Kunnan vastaus 
1.6.2018
Muokattu 
1.6.2018
Kunnan vastaus 
1.6.2018
Muokattu 
1.6.2018

Kunnan vastaus

Teknisen toimen toimialajohtaja:
Tekninen lautakunta pitää ajatusta kehittämisen arvoisena. Kiinteistöjen katoille sijoitettavien keräimien sijoittelu voidaan parhaiten huomioida vesikaton uusimisen yhteydessä. Tekninen lautakunta ei näe järkevänä lähteä sijoittamaan keräimiä vanhoille katoille suurista kustannuksista ja vuotoriskeistä johtuen. Arvioitava on myös kattolumikuormien mahdolliset muutokset esimerkiksi lumen erilaisesta kinostumisesta johtuen.
Tekninen toimi selvittää uudisrakennushankkeissa mahdollisuudet aurinkokeräimien sijoittamiseen kattorakenteisiin.
Mikäli halutaan suurimuotoista ja valtakunnan verkkoon tuotettavaa tasoa olevaa sähköntuotantoa, taloudellisempi toteuttamisratkaisu on maan päälle sijoitettavat keräimet. Kannattavuuden saamiseksi välttävälle tasolle hanke edellyttää huomattavaa ulkopuolista tukea tuulivoimalla tuotettavan sähköntuotannon tapaan. Teknisen toimen resurssit eivät riitä tämän kokoluokan hankeselvitykseen.

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen toimialajohtajan esityksen. Lisäksi lautakunta toteaa, että uusiutuvan energian kuntakatselmus on teetetty Pihtiputaalla v. 2017.

Kunnanhallitus ja -valtuusto yhtyivät teknisen lautakunnan päätökseen.

Aloitteen sisältö

Aloitteeni koskee aurinkoenergian keräämistä sähkön ja lämpimän veden tuottamiseen,kunnan omien kiinteistöjen,sekä mahdollisien yritysten/yksityisten tarpeisiin.Pihtipudas voisi ympäristökuntien kanssa,tai yksin tehdä kuntaa kattavan selvityksen keräinten yhteishankinnoista,mahdollisen investointiavustusten,sekä ylimääräisen sähkön myymisestä.Vastaavia yhteishankinta projekteja on jo olemassa Suomessa mm.34 kuntaa,joissa 81 aurinkovoimalaa yhteisteholtaan 1,2MWp.Osa voimaloista Pihtipudasta pohjoisemmassa Suomessa.
Keski-Suomi soveltuu erittäin hyvin aurinkoenergian tuottamiseen.Kunnan omistamien ,sekä yritysten/yksityisten kiinteistöjen hehtaarikokoiset vesikatot ,sekä maa-alueet soveltuisivat asennukseen,mm.keräinten keveytensä ja auringonvalon esteettömän paistamisen vuoksi.Mahdollisen uimahallin rakentamisen suunnitteluvaiheessa olisi jo otettava huomioon tämä vaihtoehto,aurinkoenergian hyödyn maksimoimiseksi.Omatoimisen sähkön tuottamisen etuja on ns.siirtomaksun poisjäänti.Ylimääräisestä sähkön tuottamisesta osan vuotta, olisi jopa tuloja. Asennuksen jälkeen vähäistä huoltoa vaativat pitkäikäiset laitteitten käyttöikä 30v,puolustavat paikkaansa.Uusiutuvan energian kuntakatselmus Pihtiputaalla on teetetty viime syksynä, katselmus painottuu enemmän perinteisiin energiamuotoihin.Samassa katselmuksessa todetaan aurinkoenergian kuitenkin olevan kilpailukykyinen hinnaltaan.Tämä vailla minkäänlaisia päästöjä, meteliä,hajuja,eikä maisemahaittoja oleva energian talteenotto on edistyksellistä ja tulevaisuutta.

Vastuuhenkilö

Sulo Pasanen

Pihtipudas