Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Liikenne-este/Sepänkatu /Sirkkalankatu/Risteys

Turku Kuntalaisaloite
Julkaistu 
5.1.2018
Lähetetty kuntaan 
9.1.2018
Kunnan vastaus 
2.3.2018
Kunnan vastaus 
2.3.2018

Kunnan vastaus

Kiitos aloitteestanne.

Liikennemäärien tai jonopituuksien kasvaessa etsitään uusia reittejä liikkua. Itäinen Pitkäkatu on luonteeltaan alueen pääkatu ja Sirkkalankatu ja Kupittaankatu samansuuntaisia, mutta jo enemmän alueen sisäisiä katuja. Aloit-teessa esitettyä liikenne-estettä on vaikea perustella. Este tai muu liikenteen katkaisutoimenpide ohjaa liikenteen kuormittamaan määrättyä katua enemmän kuin aiemmin. Mitä enemmän on ns. sisääntuloaukkoja tai poistumisaukkoja, sitä vähemmän liikenne kuormittaa yhtä tiettyä pistettä.

Liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä alueella on kuitenkin syytä tutkia. Pysäköintipaikkojen suuntaamisella saadaan kavennettua katutilaa. Kapeampi katutila alentaa ajonopeuksia ja näinollen kyseinen katu ei olekaan enää niin miellyttävä reitti oikaisuun. Liikennesuunnittelu tutkii pysäköintivaihtoehtoja liikenteen rauhoittamiseksi.

Ystävällisin terveisin,
Ympäristötoimiala
Liikennesuunnittelu

Aloitteen sisältö

Esitän otsikonmukaista toimenpidettä kyseiseen kohteeseen.
Perustelut:Liikenne on selvästi lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana Sirkkalankadulla.Välttääksen Itäisen pikänkadun ruuhkat autoilijat ovat siirtyneet käyttämään Sirkkalankatua.Sirkkalankatu on leveä tällä osuudella ja ajonopeudet
kasvussa.Ympäristössä on paljon kouluja ja oppilaitoksia.Myös vanhuusväestön osuus alueella on suuri.Sepänkatu viettää jyrkästi kohti Sirkkalankatua.

Esko Suomi

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö ei ole julkaissut nimeään.