Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

SOSIAALIPAINOTTEINEN OPINTOLINJA PIEKSÄMÄEN LUKIOON

Pieksämäki Kuntalaisaloite
Julkaistu 
4.12.2017
Lähetetty kuntaan 
5.12.2017
Lähetetty kuntaan 
5.12.2017

Aloitteen sisältö

Ehdotan, että Pieksämäen kaupunki tutkii mahdollisuuden lisätä lukion yleislukio-opetuksen rinnalle sosiaalipainotteisen opintolinjan.

Lukiossa voisi jatkossa opiskella nykyistä laajempia kokonaisuuksia esim. biologiaa, psykologiaa, terveystietoa, kemiaa ym. alaan liittyviä ainekokonaisuuksia.

Tietojeni mukaan tällaista erikoislukiota ei Suomessa ole.


HYÖDYT JA EDUT

Tähän alaan painottunut lukio niveltyisi erinomaisesti paikkakunnalla oleviin muihin toisen asteen oppilaitoksiin. Tietojeni mukaan Jyväskylän ja Itä-Suomen Yliopistojen kanssa tehdään jo yhteistyötä, mutta tällainen lukio-opetus olisi varmasti kiinnostava heidänkin kannaltaan. Yhteistyö voisi laajentua entisestään.

Samalla voisimme lisätä lukiomme vetovoimaa omassa ja naapurimaakunnissamme sekä voisimme paremmin vastata jo nyt ovella olevaan työntekijäpulaan ja hidastaa kaupunkimme väkiluvun vähenemistä.

Tällainen suuntautumisvaihtoehto varmistaisi osaltaan sekä lukion, että nykyisten toisen asteen opiskelupaikkojen säilymistä paikkakunnalla.

Se myös vahvistaisi luottamusta siihen, että otamme alan isot työllistäjät huomioon kaupungin toiminnassa ja että ne voivat luottaa Pieksämäen olevan jatkossakin paikka jossa on hyvä toimia ja työllistää.

Pieksämäestä voisi muodostua Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, jossa voitaisiin luontevasti yhdistää tutkimus, pilottihankkeet, koulutus ja uuden tiedon soveltaminen työpaikoilla.


MITÄ TOIMENPIDE VAATII?

Ihmeitä ja brändejä ei rakenneta vuodessa tai kahdessa, vaan maine syntyy ajan mittaan. Näin ollen tulisi hankkeeseen sitoutua yli vaalikausien. Siksi se olisi hyvä kirjata juuri tekeillä olevaan kaupungin strategiaan.

Jotta lukiomme voisi toimia edelleen myös yleislukiona, tulisi kunnan turvata uudelle linjalle riittävät taloudelliset resurssit. Koska meillä on vain yksi lukio, on
varmistettava, että myös tulevat tekniikan ja kaupallisen alan opiskelijat saavat hyvät eväät jatko-opiskeluihinsa. Mahdollisen lisäpanostuksen määrä
selviää selvitysvaiheessa.

Nuorten ääni ja tahto ratkaisee koulun menestyksen. Uusi hallintosääntömme antaa mahdollisuuden perustaa kumppanuuspöytä, jossa voidaan selvittää nuorten kiinnostusta ja halukkuutta opiskella tällaisessa kouluympäristössä ja sitä, kokisivatko he siitä olevan jotain hyötyä.


LOPUKSI

Olen lähestynyt ideallani useita kuntalaisia, (koulutus)alan ammattilaisia virkamiehiä sekä kuntapäättäjiä ja olen saanut varsin kannustavaa palautetta. Tukeaan aloitteelleni on antanut myös järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden edustajia.

Kerron mielelläni lisätietoja hankkimistani, aloitteen pohjana olleista tiedoista.

Mika Venäläinen

Vastuuhenkilö

Mika Venäläinen

Pieksämäki


Tilaa sähköpostitiedotteet