Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kivikiilankuja pihakaduksi

Tuusula Kuntalaisaloite
Julkaistu 
13.11.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
30.12.2017
Kunnan vastaus 
23.1.2018
Kunnan vastaus 
23.1.2018

Kunnan vastaus

Kivikiilankujalla on voimassa vastaavilla asuinalueilla yleinen 30 km/h nopeusrajoitusalue. 30 km/h nopeusrajoitus vastaa kunnan tekemän maastokäynnin perusteella hyvin Kivikiilankujan liikenneympäristöä. Pihakatuja on Tuusulassa käytetty vain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa eikä Kivikiilankuja ole sellainen. Pihakatu voisi itse asiassa heikentää kevyen liikenteen turvallisuutta, koska se aiheuttaisi liiallisen turvallisuuden tunteen kevyelle liikenteelle, sillä autoilijat eivät kuitenkaan ajaisi nykyistä alhaisempia ajonopeuksia tällaisessa selvästi katumaisessa ympäristössä. Lisäksi pihakatu aiheuttaisi ajoittaista pysäköintiongelmaa, sillä pihakadulla kaikki pysäköinti on kiellettyä pois lukien erikseen merkityillä P-paikoilla. Näin esim. juhlia järjestettäessä vieraat eivät enää saisi pysäköidä tilapäisesti kadun varrelle. Edellä mainituilla perusteilla kunta ei näe tarvetta muuttaa Kivikiilankujan liikennejärjestelyjä.Aloitteen sisältö

Kivikiilankuja on toinen Koskenmäen alueen sisäänajokaduista. Se risteää Koskenmäentiehen vilkkaassa Paijalantien risteyksessä. Kadussa on tuon risteyksen lähellä alamäessä näkyvyydeltään rajoitettu mutka. Kadulla ei ole jalkakäytäviä tai muutakaan kevyelle liikenteelle tarkoitettua osaa. Alueella ei ole sadevesiviemäröintiä vaan avo-ojat, jotka alkavat heti päällysteen reunojen kohdalta. Pihojen kasvusto ulottuu kaavassa katualueelle ja pensaiden lehvästö päällystetylle ajoradalle. Katualue on Tuusulan kunnan omistamaa tilaa RN:o 2:289 lukuun ottamatta ympäröivien tilojen mailla eikä katualuetta ole muutoin erotettu omaksi kiinteistöyksikökseen.

Kivikiilankujan varrella ja lähistöllä asuu useita perheitä, joilla on pieniä lapsia.

Alueella on liikennemerkillä nro 363 osoitettu 30 km/h nopeusrajoitus.

Koskenmäen alueen talouksilla on useimmiten enemmän kuin yksi auto/talous. Autoliikenteestä varmaankin puolet kulkee alueelle Kivikiilankujan kautta. Lisäksi Kivikiilankujan kautta suuntautuu Vaunukankaan ja Paijalan suunnista kevyttä liikennettä. Kivikiilankujan länsipäässä on yli 1,2 hehtaarin alue, jolle on tarkoitus rakentaa pientaloja ja Kivikiilankujalle tulee lähitulevaisuudessa 1,5 kertaa rakennettavien asuntojen lukumäärän mukainen lisäliikenne, arvatenkin vähintään 60 auton työmatka- ja asiointiliikenne.

Kivikiilankujan turvallisuus ei nykyisellään vastaa tämänhetkisen liikenteen tarpeita. Esitän, että Kivikiilankuja muutetaan koko matkaltaan pihakaduksi, jolloin nopeusrajoitukseksi kadulla tulisi olosuhteiden vaatima 20 km/h.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Mikko Saleva

Tuusula


Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
27 Osallistunutta

Osallistujat

27

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.