Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aloite kuntosalin kehittämiseksi ja laitteiston uusimiseksi

Juuka Kuntalaisaloite
Julkaistu 
9.11.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
11.12.2017
Lähetetty kuntaan 
11.12.2017

Aloitteen sisältö

Liikuntalain mukaan kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevassa päätöksenteossa. Tuoreen Pohjois-Karjalan liikuntakyselyn perusteella juukalaiset tiedostavat liikunnan terveysvaikutukset ja liikkuvat runsaasti, mutta eivät kuitenkaan kansallisen liikuntasuosituksen mukaan terveytensä kannalta riittävästi.

Lihaskunnon ja liikehallinnan osuutta liikuntaharjoittelussa olisi siis lisättävä. Kyselyn perusteella keskeinen keino saada useammat juukalaiset liikkumaan kansallisen liikuntasuosituksen mukaisesti, ja siten edistää juukalaisten terveyttä, olisi kuntosalin kehittäminen. Liikuntakyselyyn tuli kuntalaisilta erittäin paljon vastauksia, jotka koskivat kuntosalin kehittämistä. Ohessa suoria lainauksia: ”kunnollinen kuntosali”, ”Hyvä kuntosali”, ”Kuntosali on liian pieni ja todella yksipuolinen”, ”parempi kuntosali”, ”Kuntosalia voisi laajentaa.”, ”Kuntosalia voisi uudistaa”, ”oikea ja kunnollinen punttisali”, ”Kuntosalin laajennus”, ”Kuntosalilaitteet Juuassa ovat aataminaikaiset, vaativat uudistusta.”, ”laitteiden kunnossapito (tapahtuu viiveellä)”, ”Kaipaisin parempia kuntosalilaitteita, jotka olisivat myös pyörätuolia käyttävien käytettävissä”, ”Kuntosalin kehittäminen”, ”Isompi kuntosali”, ”Parempi kuntosali olisi kiva!” , ”kuntosalin päivittäminen: modernit kunnossa olevat laitteet - tällä hetkellä kuljen 1 x vko Joensuuhun kuntosalille.”, ”Kuntosalin uudet laitteet.”, ”Salin monipuolistaminen ja laajennus”. (Pohjois-Karjalan liikuntakysely 20.8.-10.9.2017)

Lihasvoimaharjoittelulla on lukuisia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Voimaharjoittelua suositellaan erityisesti ylipainoisille, diabeetikoille, tuki- ja liikuntaelinvaivaisille ja luukatoa poteville. Kaikkein tärkeintä se näyttää tutkimusten valossa olevan ikääntymiseen liittyvän lihaskadon ehkäisyssä ja hoidossa. Tutkimusnäyttö on kiistaton, ja kun vielä otetaan huomioon nykyinen Juuan väestön ikärakenne, lihasvoimaharjoittelun pitäisi olla liikuntaharrastuksissa korkealla.

Juuan kuntosalin nykyiset laitteet ja välineet ovat aikakaudelta jolloin kunto- ja terveysliikunnan merkitys oli nykyistä vähäisempää. Laitteista suurin osa on vanhoja, huonokuntoisia ja hankalia käyttää.

Kuntosalilaitteiden hankinnoissa on painotettava terveysliikunnan kannalta tärkeitä ominaisuuksia niin, että laitteet ovat helppokäyttöisiä ja monipuolisia. Laitehankinnoissa tulisi tehdä hyvä suunnitelma niin eläke- ja työikäisten terveysliikuntakäyttäjien kuin työikäisten aktiivikäyttäjien tarpeet huomioiden. Näin laitteet muodostavat toimivan kokonaisuuden ja suunnitelmallisuus luo myös järkevän pohjan tilojen käytölle ja taloudellisesti kestävälle pitkäaikaiselle toiminnalle. Laitehankinnoissa tulisi käyttää apuna ammattilaisia, jotka itse ovat harjoitelleet erilaisilla kuntosaleilla ja joilla on ammattitaitoa kartoittaa juuri Juuan salille toimivat, helppokäyttöiset ja tarkoituksenmukaiset laitteet. Myös Pohjois-Karjalan Liikunta ry:ltä on mahdollista saada apua suunnittelussa. Ostot tulisi keskittää yhdelle toimittajalle, minkä etuna olisi esimerkiksi huoltosopimukset.

Laite- ja välinehankinnoissa voi hyödyntää myös paikallisten yritysten halua osallistua muun muassa työkyvyn ja työhyvinvoinnin näkökulmasta laitteiden taloudelliseen sponsorointiin, jossa yritys saa näkyvyyttä kuntosalilla sekä innostaa samalla omaa henkilöstöään käyttämään kuntosalin palveluita.

Kuntosalista tehdyn selvityksen mukaan laajennukselle on selkeästi aihetta. Laajennukselle edullinen ja realistinen näkemys on, että käyttämättömät tilat otetaan käyttöön purkamalla väliseiniä tilojen väliltä ja järjestelemällä pukutilat käytännöllisemmäksi. Liitteenä näkemys tilojen käytöstä.


Aloitteen tavoitteena on uusia vanha, heikkokuntoinen laitteisto sekä saada lisäneliöitä nykyiseen kuntosaliin. Juukalaisten ikärakenne ja terveyden kannalta riittämätön liikkuminen huomioiden, nousujohteinen kuntosaliharjoittelu olisi tärkeä koko väestöä ajatellen. Toimiva tila hyvillä laitteilla varustettuna palvelisi kaikenikäisiä ja -kuntoisia kuntalaisia pitkäaikaisesti ja alentaisi kynnystä aloittaa kuntosaliharjoittelu.

Ehdotan myös kunnan päättäjille tutustumista nykyaikaisilla ja helppokäyttöisillä laitteistoilla varustettuun kuntosaliin.


Liitteet

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
230 Osallistunutta
29 kerätty tässä palvelussa, joista
26 kunnan asukasta
18 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
201 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

230
29 kerätty tässä palvelussa, joista
26 kunnan asukasta
18 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
201 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.