Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Rantapolun kunnostaminen ja valaiseminen välillä Pyhävedentie - Syvälahdentie

Mäntyharju Kuntalaisaloite
Julkaistu 
6.10.2017
Lähetetty kuntaan 
6.10.2017
Kunnan vastaus 
17.1.2018
Kunnan vastaus 
17.1.2018

Kunnan vastaus

Tekninen ltk huomioi aloitteen tulevissa työohjelmissa määrärahojen puitteissa.

Liitteet

Aloitteen sisältö

Mäntyharjun Reissupolku ry on terveyttä edistävän ulkoliikunnan puolestapuhuja ja toimija. Yhdistyksessä on tehty haitta- /kehityskartoitus terveysliikunnan / pienipyöräisten liikunnan edistämiseksi.
Pyhäveden rantaraitti Pyhävedentien ja Syvälahdentien välillä on yksi eniten käytettyjä ulkoilu- / virkistysreittejä Mäntyharjussa. Se vaatii peruskunnostusta. Varsinkin pienipyöräisille lastenvaunuille ja pyörätuoliulkoilijoille reitti on vaikeakulkuinen. Routa on nostanut useissa kohdin maasta ylös kiviä, jotka
ovat varallisia mm. pyörätuolia käyttäville. Paikoitellen rantareitillä on myös hankalia kallistuksia ja reunaesteitä.
Jatkokehityksenä upealle Pyhäveden rantaa mukailevalle raitille valaistus toisi lisäkäyttöä ja arvostusta.

Mäntyharjun Reissupolku esittää, että

1) rantapolku tasoitetaan esteettömäksi kuluväyläksi, jota voivat pyörätuolilla ulkoilevat käyttää turvallisesti,
2) Rantapolun varteen asennetaan valaistus lisäämään polun iltakäyttöä ja turvallisuutta pimeässä.

Rantapolun kunnostuksesta sen tasoittamisen osalta on tehty aloite 20.09.2016 tekniselle lautakunnalle,
joka on kirjattu § 52 Mäntyharjun Reissupolku ry / kevytväylien korjausesitykset MjuDno-2016- 1153.
Lautakunta on ottanut tuolloin asiaan myönteisen kannan.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö ei ole julkaissut nimeään.