Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Metsäpolku Honkakadulta raviradalle tarvitsee viitoituksen

Lappeenranta Kuntalaisaloite
Julkaistu 
22.9.2017
Lähetetty kuntaan 
6.10.2017
Lähetetty kuntaan 
6.10.2017

Aloitteen sisältö

Kaupungin lähimetsät ovat täynnä polkuja. Ne ovat paljolti syntyneet koiranulkoiluttajien toimesta, mutta muitakin ulkoilijoita reiteillä näkyy. Näkyisi varmaan enemmänkin, jos ihmiset tietäisivät, minne mikin polku vie. Ja jotkut pelkäävät jopa eksyvänsä niillä.

Kaikki eivät halua liikkua kunnostetuilla lenkkipoluilla, vaan haluavat haasteellisempia väyliä. Metsäpolut ovat siihen tarkoitukseen sopivia. Kun vain tietäisi, minne ne vievät.

Uusimmat tutkimukset myös osoittavat, että metsässä liikkuminen rauhoittaa mieltä, alentaa verenpainetta ja on kaikin puolin virkistävää. Metsäpolkuihin kannattaisi siis panostaa.

Aloitteen liitteenä olevaan karttaan on merkitty Läntisessä Lappeenrannassa sijaitsevan Kourulan Honkakadun ja Lavolan Raviradantien välillä kulkevan polkuyhteys sekä Honkakadun varren noin viiden h-auton pysäköintialueen.

Tällä välillä on useita polkuhaarautumia, minkä vuoksi oikean polun löytämiseksi tarvitaan opasmerkkejä ja viittojakin. Ja voisihan pääreitistä erkanevienkin polkujen viitat laittaa kertomaan, minne ne johtavat.

Karttaa merkityllä reitillä on neljä kadunylitystä, joista vain Helsingintien ja Salpausselänkadun ylitysten kohdalla on suojatie. Lisää suojateitä silti tuskin tämän takia kuitenkaan tarvitaan.

Läntinen alueraati on valmis opastamaan reitin viittojen paikkojen näyttämisessä sekä viittojen nimeämisessä ja värväämään viittojen pystyttäjiä, mutta itse opasviitat paaluineen tarvitaan kaupungilta.

Läntinen alueraati osoittaa tämän kuntalaisaloitteen Lappeenrannan kaupungin virkistysaluetyöryhmälle.

Liitteet

Kartta metsäpolusta jolle aloitteessa haetaan opasviittoja Kartta metsäpolusta jolle aloitteessa haetaan opasviittoja

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö ei ole julkaissut nimeään.

Tilaa sähköpostitiedotteet