Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Elinkaarikustannusten ottaminen huomioon

Ylöjärvi Kuntalaisaloite
Julkaistu 
12.9.2017
Lähetetty kuntaan 
12.9.2017
Kunnan vastaus 
27.2.2018
Kunnan vastaus 
27.2.2018

Kunnan vastaus

Liitteenä yhdyskuntatekniikan päällikön vastaus aloitteeseen.

Liitteet

Aloitteen sisältö

Hankinnoissa pitkälle aikavälille koituvia kustannuksia käytöstä ja ylläpidosta ei oteta kunnassamme juurikaan huomioon. Pitkävaikutteiset ratkaisut aiheuttavat sietämättömiä ja tarpeettomia kustannuksia verrattuna siihen, että niitä ei olisi. Asia on jatkuvan säästämistarpeen vallitessa otettava jämäkästi hallintaan.

Hankinnan elinkaaren kustannusten laskentaan on henkilöstöä koulutettava, ellei asiasta vastuullinen asiaa osaa tai ymmärrä. Käytettävä matematiikka ei ole vaikeata, mutta vaatii motiivin. Motiivin voi saada aikaan sillä, että hankintoja ei tulla hyväksymään ennen uskottavaa elinkaaritarkastelua eri vaihtoehtojen välillä. Itse tarkastelu on teetettävä muualla, ellei kunnan organisaatiosta löydy asiaan todellista osaamista.

Tälle aloitteelle on perustelu osaamaltani alueelta eli sähkö- ja energiatekniikasta. Kunta hankkii esimerkiksi purkauslamppuvalaisimia edelleen, koska niitä saa 100 eurolla "KUHAn" kautta. Kaikki vähänkin kalliimmat vaihtoehdot ovat suljettu pois. Elinkaarikustannusten tarkastelusta ei ole tietoakaan. Myös vanhan valaisimen lampun korvaaminen säästävällä lampulla suhteessa tuollaiseen 100 euron valaisimeen vaihtamiseen on tarkastelematta jopa hankintakustannuksen suhteen puhumattakaan koko elinkaarelle laskettuja kustannuksia. Ja valaisimien osalta puhutaan jopa 30 vuoden ajasta.

Katuvalaistusratkaisuissa on jätetty todellisten vaihtoehtojen elinkaaren kustannustarkastelu tekemättä ja aiheutettu itse asian tärvääntyminen, eli pimeän ajan valaiseminen. Tästä on esimerkkinä huikean kalliit "älykeskukset" ja niillä älyttömästi pimennetyt valot. Myös tällä tavalla vähemmän aikaa palaville purkauslampuille on elinkaaren kustannus eikä se riipu vuorokautisesta paloajasta.

Ehdotan päätettäväksi kertakaikkinen elinkaarikustannusten tarkasteluperiaate kaikille hankinnoille, joissa muuten samanveroisilla vaihtoehdoilla on olemassa erilaisia elinkaaren kustannuksia. Kunnan talous ei sallisi aivan turhia kustannuksia pelkästään taitamattomien hankintojen seurauksena.

Vastuuhenkilö

Paul Metsälä

Ylöjärvi