Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vieskankadun kevyen liikenteen alituksen rakentaminen Vieskankadun ja Ouluntien risteykseen.

Ylivieska Kuntalaisaloite
Julkaistu 
9.9.2017
Lähetetty kuntaan 
11.9.2017
Lähetetty kuntaan 
11.9.2017

Aloitteen sisältö

Taustaa:

Olen asunut 25 vuotta Niemelänkylällä ja lähes päivittäin olen ajanut edellä mainitun risteyksen läpi. Risteys on aina ollut vaarallinen ja liikenteellisesti huono, johtuen risteyksen muodosta. Vieskankatu ja Savelantie kohtaavat Ouluntien viistosti, ei kohtisuoraan. Tästä johtuen näkyvyys autosta on huono kumpaankin suuntaan. Risteävä liikenne jää joko auton etupalkin tai sivupalkin taakse.

Vieskankadun kevyen liikenteen ylitys on vuosien varrella aiheuttanut monia vaaratilanteita ja onnettomuuksiakin, johtuen risteyksen muodosta, väistämisvelvollisuussääntöjen tietämättömyyksistä ja niiden tulkinnoista.
Kyseisen kevyen liikenteen sijaintia onkin Vieskankadulla aiemmin siirretty kauemmaksi Ouluntiestä väistämissääntöjen selventämiseksi.

Vieskankadun kevyen liikenteen ylityksen suurin käyttäjäryhmä on etenkin aamuisin ja iltapäivisin koululaiset ja opiskelijat. He kulkevat Ylivieskassa opiskelupaikkojen sijainnin vuoksi ristiin. Monet mm. Centriassa opiskelevat asuvat Kaisaniemessä ja Hollihaassa ja monet yläastelaiset Toivonpuistossa, Koivukalliolla ja muissa saman suunnan asuinalueilla. Tästä johtuen Vieskankadun kevyen liikenteen ylitys on solmukohta, mitä kautta lapset ja nuoret kulkevat päivittäin pääsääntöisesti polkupyörällä.


Nykytilanne:

Kesällä 2017 risteykseen tehtiin liikennejärjestelyjä ja rakennettiin liikennevalot. Autoliikenteen osalta tilanne selkeytyi ja muuttui turvallisemmaksi. Vieskankadun kevyen liikenteen ylityksen osalta tilanne sen sijaan muuttui paljon vaarallisemmaksi.

Aiemmin, seikkailupuistoksi nimeämäni risteyksen ylityksessä piti olla varuillaan kaiken risteävän liikenteen osalta. Nyt kun Vieskankadun ja Savelantien suunnasta on liikennevalojen vuoksi vihreä väylä ajaa, nopeudet Ouluntien ylityksen osalta ovat kasvaneet. Vieskankadun kevyen liikenteen ylityskäyttäytyminen sen sijaan on samanlaista kuin aiemmin. Osa kevyen liikenteen käyttäjistä käyttää pyörätietä ja noudattaa liikennevaloja, iso osa ei käytä eikä noudata. Osa käyttää tien ylitykseen vanhaa suojatien paikkaa. Pääsääntöisesti he ovat näkemäni ja kokemani mukaan nuoria.

En syyllistä lapsia ja nuoria. He käyttäytyvät juuri niin kuin lapset ja nuoret käyttäytyvät ja meidän aikuisten ihmisten on se vain ymmärrettävä. Valistuksella ja opastuksella voidaan tehdä paljon, mutta on ymmärrettävä myös että heidän huomionsa on usein jossain ihan muualla kuin liikenteen seuraamisessa. Vastuun asettaminen vain lapsille ja nuorille tässä asiassa ei ole vastuullista käyttäytymistä aikuisilta.

Nyt kun nopeudet liikennevalojen tulon myötä Ouluntien ylityksessä ovat kasvaneet, on kasvanut myös riski vakavien onnettomuuksien suhteen.


Kun Kalajoelle menevän tien varteen mahdollisesti vielä suunnitellaan uutta koulukeskusta, niin tämän rakentamisen seurauksena Vieskankadun kevyen liikenteen ylityksen käyttö tulee lisääntymään entisestään. Tulevaisuudessa Vieskankadun ylittävä kevyen liikenteen väylä kuten myös Ouluntien Kalajoen ylittävä silta tulee olemaan yhä useammalle opiskelijalle ja koululaiselle se pääasiallinen koulureitti.

Pyydän vielä huomioimaan, että Olmalaan ja Niemeläkylälle rakentamisen seurauksena myös poikittaisliikenne Ouluntien yli tulee lähitulevaisuudessa lisääntymään huomattavasti.


Esitänkin edellä mainitsemillani perusteilla Vieskankadun kevyen liikenteen alituksen rakentamista Vieskankadun ja Ouluntien risteykseen.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Pertti Mustonen

Ylivieska


Tilaa sähköpostitiedotteet