Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Joukkoliikenteen ilmaismatkat peruskoululaisille

Savonlinna Kuntalaisaloite
Julkaistu 
8.9.2017
Lähetetty kuntaan 
11.9.2017
Lähetetty kuntaan 
11.9.2017

Aloitteen sisältö

Kuntalaisaloite Savonlinnan kaupungille

Maksuton joukkoliikenne peruskoululaisille myös vapaa-aikana.

Perusopetuslain 32 §:n mukaan esi- ja perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi.
Kuntalaisaloitteena esitän, että Savonlinnan kaupungin alueella asuville peruskoululaisille mahdollistettaisiin maksuton joukkoliikenne Mikkelin ja Pieksämäen kaupunkien tapaan.
Edellämainituissa kaupungeissa toiminnasta on saatu erittäin myönteistä palautetta.
Peruskoululaisten ilmaiset joukkoliikenneliput ovat käytössä uuden lukuvuoden alkaessa 15.8.2018 alkaen. Järjestelyllä on haasteensa ja se työllistää kuljetussuunnittelua sekä asiointipistettä. Vastaavasti järjestely vähentää koulujen työmäärää kuljetusoikeutettujen lippujärjestelyissä.
Perustetaan uusi joukkoliikenteen lipputyyppi:
• käsiteltävä ikäluokka: lapsi (7v – 16v)
• vain Savonlinnan kaupungin alueella asuville peruskoululaisille
• vuoden kausilippu; voimassa 365 vuorokautta; asiakashinta 0€
Ennakoitavissa on maksuttomuuden lisäävän joukkoliikenteen matkustajia ja lisäävän matkustusta myös muilla kuin koulumatkoilla. Järjestely lisää joukkoliikenteen myönteisyyttä, kannustaa perheitä ja lapsia bussimatkustamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä vähentää koulujen ja harrastepaikkojen ympäristön saattoliikennettä.
Peruskoululaisten maksuton joukkoliikenne kattaa ikäryhmän lapsi (7v – 16v) ja mahdollistaa koulumatkojen sekä muun vapaa-ajanmatkustuksen, myös koulujen lomien aikana matkustuksen maksutta kaupungin alueen joukkoliikenteessä. Koulukuljetuksissa käytetään aina ensisijaisesti joukkoliikennettä, mikä huomioidaan myös mm. lukujärjestysten laadinnassa ja koulupäivien organisoinnissa.
Järjestelyissä aiheuttaa alussa ylimääräistä kustannusta mm. korttipohjan hankinnan muodossa. Peruskoululainen joutuu lunastamaan korttinsa ja uusimaan oikeutensa seuraavan lukuvuoden alussa. Järjestelyyn tulee luoda tarkemmat ohjeet sekä koululaisille, vanhemmille että kouluille.
Maksuton joukkoliikenne tukee lasten ja nuorten harrastetoimintaa, lisää mm. nuorisotilojen, kirjaston ja lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien käyttöasteita.
Pyydän asian valmistelussa olemaan yhteydessä Mikkelin ja Pieksämäen kaupunkien toiminnasta vastaaviin virkamiehiin.
Kokemuksia Pieksämäeltä:
Aiemmin Pieksämäellä paikallisliikenteen kustannukset ovat menneet kokonaan kaupungin joukkoliikenteen momentilta. Lasten ilmaisuuden myötä kustannuksia jaetaan tällä hetkellä myös sivistystoimelle n. 15-20 %. Loppujen lopuksi lasten ilmaismatkustuksesta huolimatta kaupungille tulevat kustannukset ovat nykyisin pienemmät kuin ennen ilmaisuutta. Tämä johtuu siitä, että kaupungille tulevia lipputuloja on nykyisin selvästi aiempaa enemmän! Kun koululaiset oppivat matkustamaan ja hyödyntämään paikallisliikennettä, he jatkavat sen käyttöä myös perusopetuksen jälkeen. Pieksämäellä nuorisolipun myynti kasvoi v. 2016 n. 32 %.
Lähtökohtaisesti paikallisliikennesopimus kaupungin ja liikennöitsijän kesken on syytä olla bruttosopimus (kuten Pieksämäellä ja Mikkelissä), jolloin lipputulot tulevat kaupungille ja liikennöitsijä saa aina saman liikennöintikorvauksen riippumatta lipputuloista. Jos on nettosopimus, lipputulot tulevat liikennöitsijälle liikennöintikorvauksen lisäksi. Jos joku ryhmä saisi matkustaa ilmaiseksi, vähentäisi se tällöin myös liikennöitsijän lipputuloja eivätkä he varmaankaan tällaiseen suostuisi.

Vastuuhenkilö

Jukka Nokelainen

Savonlinna


Tilaa sähköpostitiedotteet