Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Äänestys koulujen peruskorjaus ja muutostyötarpeista

Nousiainen Aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä
Julkaistu 
20.7.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Nousiaisten kunnan koulujen (Nummi, Henrik ja lukio, Kirkonpiiri sekä Paijula) peruskorjaus- ja muutostyötarpeista päättäminen tulee kunnassa ajankohtaiseksi nyt syksyllä 2017. Taustalla on lisätilan saaminen kunnan kouluihin, missä alueen lapsimäärät vaativat suurempia koulutiloja, jotta lapsille voidaan osoittaa lähikoulu ilman, että lapsia ja jopa siskoksia sijoitetaan kunnan eri kouluihin. Kunnan historian suurimmat kouluinvestointihankkeet käynnistyvät tilanteessa, jossa kunnan vuosikate kattaa nykyisistä käyttöomaisuuden poistoista vain 33,3%:ia (pitäisi olla 100%). Kun vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, ei kunnan tarvitse velkaantua yli maksukykynsä, realisoida käyttöomaisuuttaan tai vähentää päivittäisen toiminnan kattamiseen tarvittavaa pääomaa. Kunnan vuosittainen alijäämä on jo nykyisillä menoilla noin -500 000€.
Investointihankkeilla on siis vaikutuksensa kunnan maksukykyyn sekä muihin kunnan palveluihin, jolloin joudutaan myös miettimään, että mistä ollaan valmiit luopumaan? Myös veroäyrin tuntuva 2-3 prosentin korotus tulisi huomioida päätöksenteossa, mikäli kaikkiin investointeihin kunnassa ryhdytään.
Kouluverkkoa tulee tarkastella kokonaisuutena, ei yksittäisinä kouluina. Kunnan perusopetuksen järjestämisvelvollisuuden piiriin, esiopetus mukaan luettuna, kuuluu yhteensä noin 700 oppilasta. Koulujen arvioitu kapasiteetin käyttöaste on Nummen koulussa noin 98% (235/240), Kirkonpiirillä 100% (170/170), Valpperissa 79% (55/70) ja Paijulassa 72% (43/60). Kyläkoulujen ero johtuu siitä, että Valpperissa on erillinen esiopetustila, jota Paijulassa ei mahdollisen remontin jälkeen enää ole. Henrikin koulun kapasiteetista on käytössä noin 63% (190/300). Lukion kapasiteetin käyttöaste on 100% (220/220). Tiivistäen: tällä hetkellä Nummen koulun, Kirkonpiirin koulun ja lukion tilat ovat tehokkaassa käytössä, kyläkouluissa ja Henrikin koulussa on vajaakäytössä olevaa tai kokonaan tyhjää tilaa. Käytännössä turhilta ”lisäseiniltä” eli investoinnilta vältyttäisiin, mikäli vain Nummen ja Henrikin sekä lukion tilat saneerattaisiin ja otettaisiin niissä oleva tilakapasiteetti käyttöön. Esimerkiksi osalle Paijulan oppilaista kuntakeskuksen koulukiinteistöihin olisi lyhyempi matka kuin Paijulan kouluun ja oppilaista huomattava osa on jo nykyisellään kuljetusoppilaita.
Kunnan koulujen peruskorjaus- ja muutostyökorjaustarpeen on arvioitu olevan noin 15-20 miljoonaa euroa sisältäen mahdollisen uuden liikuntahallin, ilman sitä noin kolme miljoona pienemmät. Arvio ei sisällä jo aiemmin päätettyä, korjaustarpeisiin nähden alimitoitettua 510 000 €:n määrärahaa Paijulan koulun korjaukseen, eikä myöskään Kirkonpiirin koulun peruskorjaustarpeita. Oppilasennusteet ovat lähivuosina vakaat, Nummen koulussa lievästi nouseva. Nykyisellä syntyvyydellä oppilasmäärät kääntyvät laskuun 2020-luvulla ja jyrkimmin laskun ennakoidaan näkyvän kyläkouluissa. Esimerkiksi vuonna 2016 Nousiaisissa syntyi reilut 40 lasta, kun taas vuonna 2017 koulun aloittaa yli 70 ekaluokkalaista. Lisää koulutilaa emme siis tarvitse, vaan tilojen tehokkaampaa käyttöä.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Nousiaisten kunnassa järjestetään kouluinvestoinneista kansanäänestys kahden kilpailevan päätösehdotuksen välillä siten, että päätöksen seurannaisvaikutukset kummassakin vaihtoehdossa ovat kuntalaisille selkeät. Muutoksilla tulisi turvata kustannustehokkaat palvelut, nykyaikaiset ja uusien opetussuunnitelmien mukaiset opetustilat lähikouluissa ja opetuksen laadullinen taso Nousiaisissa – myös tulevaisuudessa taloudellisen kantokykymme mukaan. Rinnakkain tulee olla vaihtoehto, jossa Paijulan koulu säilyy osana koulupiiriä ja vaatii oman korjausinvestoinnin sekä vaihtoehto, jossa Paijulan koulun oppilaat integroidaan osaksi Nummen koulua ja Paijulan korjauksesta luovutaan. Paijulan koulun näennäistä ja osittaista korjaamista ei tule hyväksyä, vaan korjauslaskelma tulee tehdä nykyisten tila- ja opetussuunnitelmien esittämien vaatimusten mukaan pitkälle tulevaisuuteen. Koulun kapasiteetin tulee olla riittävä, ei alimitoitettu kustannusten vertailtavuuden takia.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö ei ole julkaissut nimeään.

Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöön

Osallistu aloitteeseen


Vain kunnan asukkaat voivat osallistua tähän aloitteeseen. Osallistuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

Osallistu aloitteeseen

Vain kunnan asukkaat voivat osallistua tähän aloitteeseen. Osallistuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.
30 Osallistunutta

Osallistujat

30

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.