Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Isokyrö Kuntalaisaloite
Julkaistu 
13.7.2017
Lähetetty kuntaan 
13.7.2017
Lähetetty kuntaan 
13.7.2017

Aloitteen sisältö

Kuntalain mukaan kunta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Sukupuolten tasa-arvo ja kuntalaisten yhdenvertaisuus sekä ihmisoikeuksien toteutuminen ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja sosiaalisesti kestävän kehityksen kannalta.

Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2015. Uuden lain taustalla on mm. työsyrjintädirektiivin säännökset.
Työnantajille on tullut velvoite laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava yhdenvertaisuussuunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Ensimmäinen uuden lain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma tuli laatia 1.1.2017 mennessä. Suunnitelman voi tehdä itsenäisenä suunnitelmanaan tai osana jotakin yhteistoiminta-laissa säädettyä suunnitelmaa, kuten tasa-arvosuunnitelmaa.

Uuden yhdenvertaisuuslain voimaantulon yhteydessä muutettiin tai vahvistettiin useita eri lakeja. Muutoksia tehtiin muun muassa tasa-arvolakiin, työsopimuslakiin ja lakiin kunnallisesta viranhaltijasta.

Edistämistoimia ja niihin liittyvää yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa annetun lain mukaisesti henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa.

Esitän että:

Isonkyrön kuntaan valmistellaan ja hyväksytään pikaisesti yhdenvertaisuus-suunnitelma ja ryhdytään noudattamaan lakia.

Vastuuhenkilö

Erkki Kuusikko

Isokyrö


Tilaa sähköpostitiedotteet