Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vähäjärven puiston peruskunnostaminen

Tampere Kuntalaisaloite
Julkaistu 
13.7.2017
Lähetetty kuntaan 
13.7.2017
Lähetetty kuntaan 
13.7.2017

Aloitteen sisältö

Vähäjärvenpuiston peruskunnostaminen

Tampereen luonnonsuojeluohjelman 2012-2020 Vähäjärven puisto on suojelukohde, joka pitää sisällään arvokasta lajistoa. Kaupungin ympäristösuunnittelija Lasse Kososen mukaan alueelle tullaan laatimaan uusi hoito- ja käyttösuunnitelma.

Vähäjärvenpuisto on arvokas lajistoltansa, mutta se omaa myös merkittävän maisemallisen arvon lähialueen asukkaille. Puisto on kehitettävissä oleva maamerkki alueen asukkaille virkistys ja erityisesti lapsille opetuskäyttöön. Puiston näkymät metsäalueille ovat kuitenkin pusikoitumisen seurauksena lähes olemattomat ja alueella risteilevät pitkospuut ovat äärimmäisen huonokuntoiset. Aluskasvillisuutta tulisi raivata näkymien avaamiseksi ja laajemman lintulajiston houkuttelemiseksi alueelle.

Alue on haasteellinen ylläpidon kannalta, jolloin kaupungin tulisi toteuttaa alueen raivaaminen aikana, joka tuottaa vähiten haittaa alueen lajistolle. Alueella kulkevat pitkospuut tulisi uusia, jotta ainutlaatuinen ympäristö pääsisi elementtiinsä ja aluetta voitaisiin hyödyntää parhaiten virkistys- ja opetuskäytössä. Talousmetsien hoitosuunnitelmien mukaisesti alueelle tulisi laatia kattava hoitosuunnitelma seuraavaksi 10 vuodeksi, joka huomioisi hoidon erityishaasteet.

Vähäjärvenpuisto tarjoaa hienot mahdollisuudet ainutlaatuiseen lähiluontokohteeseen.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Petri Solja

Tampere


Tilaa sähköpostitiedotteet