Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Maksuton ehkäisy outokumpulaisille alle 25-vuotiaille nuorille

Outokumpu Kuntalaisaloite
Julkaistu 
27.3.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Me äänioikeutetut outokumpulaiset esitämme, että Outokummun kaupunki alkaa tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille outokumpulaisnuorille. Nuorille tulee tarjota maksuttomasti hormonaalista ehkäisyä, ehkäisykierukoita ja kondomeja, nuoren omista tarpeista ja elämäntilanteesta riippuen. Tärkeintä on löytää jokaiselle parhaiten sopiva ehkäisymuoto.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamien suositusten mukaisesti kuntien tulisi tehostaa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. THL:n suositusten mukaan seksuaaliterveydestä tulee huolehtia nuoren seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai muusta taustasta riippumatta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien mukaisesti. Ehdotuksiin on kuulunut maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille, mutta toistaiseksi vain muutama kunta toimii suositusten mukaisesti.

Maksuttoman ehkäisyn on havaittu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Kunnissa, joissa ehkäisyä tarjotaan maksuttomasti nuorille, raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. Esimerkiksi Raumalla alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on laskenut kolmanneksella. On arvioitu, että Rauma säästää maksuttomalla ehkäisyllä vuosittain noin 100 000 euroa. Myös Vantaalla maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen vaikutukset ovat samansuuntaisia.

Tärkeintä aloitteessa on kuitenkin se, että kunta edistää nuorten terveyttä ja hyvinvointia eivätkä nuoret joudu käymään läpi raskaudenkeskeytystä. Eniten raskaudenkeskeytyksiä ja tehdään juuri 20–24 -vuotiaiden ikäluokassa. Tämän ikäluokan nuoret ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, joille ehkäisyn hankkiminen voi olla liian kallista. Ehkäisyn saaminen ei voi olla varallisuudesta kiinni.

Vaadimme Outokumpua tarjoamaan kaikille alle 25-vuotiaille maksuttoman ehkäisyn. Kunnan on tarjottava kondomeja hormonaalisen ehkäisyn rinnalla, jotta sukupuolitauteja ehkäistään tehokkaammin. Se turvaisi myös ehkäisyvastuun jakautumisen tasaisemmin sukupuolten välillä. On todettu, että kondomit tavoittavat nuoret parhaiten siellä, missä he yleensäkin liikkuvat. Kondomeja on otettava jakoon nuorisotaloille, nuorten tapahtumiin, kouluterveydenhuoltoon, oppilaitoksiin, nuorisoneuvoloihin, kutsuntoihin sekä varuskunta- ja kasarmialueille. Pidämme perusteltuna, että Outokumpu aloittaa tarjoamaan maksutonta ehkäisyä kaikille nuorille 25 ikävuoteen saakka.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Osallistujat

5

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.