Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kuntalaisaloite Kontinjoen päiväkodin rakentamiseksi

Sotkamo Kuntalaisaloite
Julkaistu 
12.3.2017
Lähetetty kuntaan 
16.3.2017
Lähetetty kuntaan 
16.3.2017

Aloitteen sisältö

Kontinjoelle rakennettiin ns. parakkityyppinen päiväkoti vuonna 2010. Tontin vuokrasopimus tehtiin viideksi vuodeksi, koska ratkaisun piti olla väliaikainen. Päiväkodille oli edelleen tarvetta, ja vuokrasopimusta jatkettiin kolmella vuodella. Päättymispäivä on 31.7.2018.

Esitämme, että päiväkodin rakentaminen Kontinjoelle huomioidaan vuoden 2018 budjetissa.

Perustelemme uuden päiväkodin tarvetta seuraavasti:
• Päiväkodissa on tällä hetkellä 40 lasta, vaikka tilat on mitoitettu 30 lapselle.
• Päiväkotipaikkojen tarve kylällämme ei vähene tulevaisuudessa.
• Sotkamon keskustassa tai Vuokatissa ei ole vapaita päiväkotipaikkoja.
• Lasten kuljettaminen Sotkamoon ei onnistuisi, sillä suurin osa vanhemmista on töissä Kajaanissa.
• Kajaanissa ei myöskään ole vapaita paikkoja näin isolle lapsimäärälle.
• Sotkamon kunta joutuu maksamaan Kajaanin kaupungille, mikäli lapset ovat päiväkodissa Kajaanin alueella.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet