Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aloite 1-2-luokkalaisten ja esikoululaisten kyydityksistä

Askola Kuntalaisaloite
Julkaistu 
17.3.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
23.4.2017
Lähetetty kuntaan 
23.4.2017

Aloitteen sisältö

Esikoululaisille ja 1.-2. luokkalaisille koululaisille tulisi koulukyyditysraja laskea viidestä kilometristä kolmeen kilometriin, ja saada maksuton koulukyyditys koko matkalle. Nykyinen käytäntö on monille perheille käynyt rasittavaksi, koska kuljettavana on pitkiäkin valottomia ja kapeita teitä, joita ei ole kunnassa luokiteltu vaaralliseksi. Pienillä teillä ei mutkien ja mäkien vuoksi ole näkyvyyttä, liikennettä on paljon ja nopeusrajoituksia ei noudateta. Tällaisia koulumatkoja pienet koululaiset ei kuitenkaan käytännössä uskalla itsenäisesti kulkea.

Nykyisen käytännön mukaan koululaiset joutuvat ylittämään vaaralliseksi luokiteltuja teitä päästäkseen linja-auto/taksipysäkille. Lainsäädännön mukaan oppilas voidaan velvoittaa ainoastaan kulkemaan vaaralliseksi luokitellun tien reunaa lähimmälle pysäkille, ei ylittämään sitä. On useita tienylityskohtia, joissa näkyvyys on erittäin huono.

Perusopetuslain 32§ mukaan perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Nykyisellään Askolan kuljetusperiaatteet voivat estää vanhemman työn vastaanottamisen sekä työssäkäynnin. Askolan kannattaisi profiloitua lapsiperheistä huolta pitävänä ja arvostavana kuntana, jotta kunnan väkiluku ei enää laskisi, vaan kunnan vetovoima paranisi.

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
136 Osallistunutta
136 kunnan asukasta
118 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)

Osallistujat

136
136 kunnan asukasta
118 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.