Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Valtuuston päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen

Vimpeli Kuntalaisaloite
Julkaistu 
11.12.2013
Lähetetty kuntaan 
13.12.2013
Lähetetty kuntaan 
13.12.2013

Aloitteen sisältö

Vimpelin valtuustolla on vakiintunut käytäntö ns. yhteinen ryhmäpalaveri ennen varsinaista valtuuston kokousta, joka ei ole yleisölle avoin. Tässä yhteisessä ryhmässä käyvät johtavat virkamiehet eri sektoreilta esittelemässä asiansa tarpeen mukaan ja he eivät ole enää läsnä varsinaisessa valtuuston kokouksessa.

Kunnanvaltuusto on ainoa julkinen päätöksentekoelin kunnassa, jota kuntalaiset voivat avoimesti seurata. Silloin kun asiat käydään suljetussa yhteisessä ryhmässä läpi eivät kuntalaiset voi tietää päätöksenteon perusteita.

Valtuuston kokoukset eivät saa olla ”nuijakokouksia”, joissa paukutetaan yhteisessä ryhmässä käsiteltyjä asioita niitä lainkaan julkisesti käsittelemättä.

Näihin yllä oleviin perusteluihin vedoten, vaadin, että Vimpelin kunnanvaltuusto tarkastelee ja tekee tarvittavat toimenpiteet kokouskäytäntöönsä, päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet