Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettava Vantaalle

Vantaa Kuntalaisaloite
Julkaistu 
17.2.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
14.11.2017
Lähetetty kuntaan 
14.11.2017

Aloitteen sisältö

Esitämme, että Vantaan kaupunki tarjoaa kaikille lapsille tasavertaisen ja yhtäläisen oikeuden varhaiskasvatukseen hallituksen leikkauksista huolimatta.

Perustelut:

Varhaiskasvatuslaki muuttui Suomessa 1.8.2016. Sen jälkeen kunnat ovat itse voineet päättää rajaavatko päivähoito-oikeutta 20 tuntiin vai eivät. Vantaalla on päätetty rajata niiden perheiden päivähoito-oikeus 20 tuntiin, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona esim. työttömyyden vuoksi. Rajaus on osoittautunut ongelmalliseksi ja lapsia eriarvoistavaksi. Muissa pääkaupunkiseudun kunnissa on päätetty olla ottamatta käyttöön rajauksia päivähoito-oikeuteen.

Varhaiskasvatukseen panostaminen on sekä kansantaloudellinen investointi että panostus ihmisten hyvinvointiin. Varhaiskasvatus tasoittaa perhetaustoista aiheutuvia eroja ja parantaa oppimistuloksia. Päiväkodissa lapset oppivat sosiaalisia taitoja, itseilmaisua ja muiden kanssa yhdessä toimimista. Päivähoito-oikeuden rajaaminen eriarvoistaa lapsia, vaikeuttaa perheiden arjen pyörittämistä ja keikkatöiden tekemistä vanhemmille.

Päivähoito-oikeuden rajaaminen asettaa työttömien vanhempien ja erityisen tuen tarpeen perheet eriarvoiseen asemaan. Kunnan byrokratia kasvaa myös vanhempien työtilanteen valvomisen ja seuraamisen myötä.

Lapsen etu vaarantuu tilanteissa, joissa lapsi joutuu vaihtamaan ryhmää vanhemman jäädessä työttömäksi, minkä vuoksi hoitoaika puolittuu. Lapsi voi joutua jälleen vaihtamaan hoitopaikkaa, kun vanhempi saa jälleen työtä ja lapselle tulee etsiä kokoaikainen päivähoitopaikka. Jatkuvat muutokset rasittavat myös päivähoitoryhmiä ja ryhmäkokojen riski voi kasvaa hoitoaikojen puolittamisen seurauksena. Lisäksi vanhempien työnhaku hankaloituu, jos lapsen päivähoito ei ole turvattua.

Lapsiasiavaltuutettu on lausunut, että varhaiskasvatuksen heikennykset heikentävät lasten asemaa ja rikkovat jokin aikaa sitten säädetyn varhaiskasvatuslain tavoitteita. Lastensuojelujärjestöt toteavat yksiselitteisesti lausunnoissaan, että heikennykset varhaiskasvatukseen eriarvoistavat lapsia ja leimaavat heikommassa asemassa olevia perheitä. Suomen Psykologiliitto varoittaa, että varhaiskasvatukseen kohdistuvat säästöt maksetaan lastenpsykiatrian ja lastensuojelun lisääntyvinä kuluina.

Tasavertainen ja kaikille oikeutettu päivähoito-oikeus on tärkeä erityisesti heikompiosaisille perheille, sillä se tasaa koulutukseen ja tulotasoon liittyvää epätasa-arvoa, sekä ennaltaehkäisee olemassa olevien ongelmien syvenemistä. Tasapainoinen ja laadukas varhaiskasvatus ennaltaehkäisee koulupudokkuutta ja syrjäytymistä. Päivähoito-oikeus on ennen kaikkea lapsen oikeus ja hyödyksi myös perheille, kunnille ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
180 Osallistunutta
148 kerätty tässä palvelussa, joista
148 kunnan asukasta
123 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
32 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

180
148 kerätty tässä palvelussa, joista
148 kunnan asukasta
123 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
32 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.