Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kuntalaisaloite päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi niin, että lasten oikeudet terveelliseen ja turvalliseen päivähoito- ja oppimisympäristöön toteutuvat

Salo Kuntalaisaloite
Julkaistu 
15.2.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
8.10.2017
Lähetetty kuntaan 
8.10.2017

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että lasten opetus ja päivähoito terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä varmistetaan erilaisin ennaltaehkäisevin ja ylläpitävin selvitys- ja kunnossapitotoimin, ja että Salon kaupunki ottaa ehdotuksemme päiväkotien ja koulujen sisäilma-asioiden ratkaisemiseksi ja kehittämiseksi käsittelyyn.

Aloitteen osa-alueet:
1. Lähtötilanne on selvitettävä kaikissa kunnan kouluissa ja päiväkodeissa tilan käyttäjille suunnatuin oirekyselyin ja/tai kattavin rakennetutkimuksin, joiden tuloksien pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteet. Tilojen käyttäjien edustajat (myös vanhempien edustaja) tulee ottaa mukaan sisäilmaongelmia selvittäviin työryhmiin ja terveystarkastajan suunnitelmallisille valvontatarkastuskäynneille. Oirekyselyt tulee tehdä kattavasti kaikissa ko. kiinteistöissä 1-3 vuoden välein.

Perustelu: Oirekyselyn tekeminen on nopea ja kustannustehokas tapa selvittää kiinteistössä koettua oireilua sekä seurata kiinteistön sisäilman tilannetta. Ongelmat eivät pääse pitkittymään, kun oirekyselyt tehdään säännöllisesti.

2. Koulujen ja päiväkotien tulo- ja poistoilmanvaihto tulee asettaa ympärivuorokautiseksi riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi (myös ilta-,yö, viikonloppu- ja loma-aikoina). Ilmanvaihtokoneiden kunto ja tehokkuus tulee tarkastaa, ja päivittää vanhentunutta laitekantaa. Samalla pitää varmistaa, että korvausilmaa ei tule rakenteista tai alapohjasta.

Perustelu: Riittävä ja jatkuva ilmanvaihto on hyvän sisäilman ja terveen rakennuksen perusedellytys. Salossakin on säästetty pysäyttämällä koneellinen ilmanvaihto. Ilmanvaihdon pysäyttäminen muuttaa rakennuksen painesuhteita ja tiivistää kosteutta rakennukseen sekä ilmastointiputkien pinnoille, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien muodostumisen putkistoon. Ilmanvaihto tulee asettaa kunnan tiloissa ympärivuorokautiseksi riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi. Tämä säästää kunnalle pidemmällä aikavälillä niin rakennusten kunnossapidon kuin terveydenhuollon kustannuksia. Ennakoivat toimenpiteet ovat taloudellisesti edullisin vaihtoehto rakennuksista aiheutuvien terveyshaittojen minimoimiseksi. Koneellista ilmanvaihtoa tulee huoltaa säännöllisesti ja rakennuksen paine-erot tulee tutkia aina ilmanvaihdon säätöjen yhteydessä. Ilmanvaihtokanavien puhdistus tulee suorittaa mekaanisesti, ilman desinfiointiaineita. Tilapalveluiden mukaan vanhimmat ilmanvaihtokoneet ovat 1970- luvulta, joten laitekannan päivittäminen vastaamaan nykypäivän vaatimuksia on tarpeen.

3. Koulujen ja päiväkotien kuntoa koskevat asiakirjat tulee julkaista viivyttelemättä kaupungin nettisivuilla tai antaa muutoin julkisesti nähtäväksi, samoin asiakirjat terveysviranomaisen suorittamista valvontatarkastuskäynneistä tai terveyshaittaepäilyyn perustuvista tarkastuskäynneistä. Sisäilma-asioissa on noudatettava avoimuutta, ja tilojen käyttäjien (myös lasten vanhempien) tulee olla tietoisia eriasteisista sisäilmaongelmista.

Perustelu: Asiakirjat ovat julkisia, rakennusten käyttäjillä on oikeus saada tietoa rakennuksen kunnosta ja mahdollisista terveyshaitoista. Avoimuus ja läpinäkyvyys sisäilmasioissa rakentaa luottamusta ja parantaa yhteistyötä. Avoimuuden ansiosta vanhemmilla on edes mahdollisuus puuttua ajoissa sisäilman aiheuttamiin terveyshaittoihin. Tiedottaminen tilojen käyttäjille on olennaisen tärkeää.


Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Elina Seitz

Salo


Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
106 Osallistunutta

Osallistujat

106

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.