Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen on poistettava

Kuopio Kuntalaisaloite
Julkaistu 
15.2.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Esitämme, että Kuopion kaupunki poistaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja tarjoaa kaikille lapsille tasavertaisen ja yhtäläisen oikeuden varhaiskasvatukseen.

Perustelut:

Kuopiossa päivähoito-oikeutta on rajattu työttömien vanhempien lasten päivähoito-oikeutta viime elokuusta lähtien. Hoitopäivien määrää on vähennetty myös lapsilta, joiden vanhemmista ainakin toinen käy vain osa-aikaisesti työssä tai opiskelemassa. Kuopiossa päätös päivähoito-oikeuden rajoittamisesta ei arvioida tuovan minkäänlaisia säästöjä. Päätös on ollut siis selkeä arvovalinta ja se tulee perua.

Päivähoito-oikeuden rajaaminen asettaa työttömien vanhempien ja erityisen tuen tarpeen perheet eriarvoiseen asemaan. Kunnan byrokratia kasvaa myös vanhempien työtilanteen valvomisen ja seuraamisen myötä. Erityisen tuen tarpeen perheet ovat oikeutettuja täysimääräiseen päivähoitoaikaan. Kuitenkin leimaantumisen pelko ja päiväkodin johtajien harkintavalta perheiden tilanteen suhteen voi estää lapsien pääsyn kokoaikaisen päivähoidon piiriin, vaikka tarve olisi suuri.

Lapsen etu vaarantuu myös tilanteissa, joissa lapsi joutuu vaihtamaan ryhmää vanhemman jäädessä työttömäksi jonka vuoksi hoitoaika puolittuu. Lapsi voi joutua jälleen vaihtamaan hoitopaikkaa, kun vanhempi saa jälleen työtä ja lapselle tulee etsiä kokoaikainen päivähoitopaikka. Jatkuvat muutokset rasittavat myös päivähoitoryhmiä ja ryhmäkokojen riski voi kasvaa hoitoaikojen puolittamisten seurauksena.

Lapsiasiavaltuutettu on lausunut, että varhaiskasvatuksen heikennykset vievät tilannetta selkeästi huonompaan suuntaan ja rikkovat jokin aikaa sitten säädetyn varhaiskasvatuslain tavoitteita. Lastensuojelujärjestöt toteavat yksiselitteisesti lausunnoissaan, että heikennykset varhaiskasvatukseen eriarvoistaa lapsia ja leimaa heikommassa asemassa olevia perheitä. Suomen Psykologiliitto varoittaa, että varhaiskasvatukseen kohdistuvat säästöt maksetaan lastenpsykiatrian ja lastensuojelun lisääntyvinä kuluina.

Tasavertainen ja kaikille oikeutettu päivähoito-oikeus on tärkeä erityisesti heikompiosaisille perheille, sillä se tutkimusten mukaan tasaa koulutukseen ja tulotasoon liittyvää yhteiskunnallista epätasa-arvoisuutta, sekä toimii ennaltaehkäisynä olemassaolevien ongelmien syvenemiselle. Tasapainoinen ja laadukas varhaiskasvatus ennaltaehkäisee koulupudokkuutta ja syrjäytymistä.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus on ennen kaikkea lapsen oikeus ja on hyödyksi myös perheille, kunnille ja yhteiskunnalle ylipäätään.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Osallistujat

60

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.