Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vanhuksille lisää palveluasuntoja ja kotihoitoon hoitajia.

Mikkeli Kuntalaisaloite
Julkaistu 
8.1.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
24.4.2017
Kunnan vastaus 
17.5.2017
Kunnan vastaus 
17.5.2017

Kunnan vastaus

Liitteet

Aloitteen sisältö

Kotihoito on ensisijaisesti tarkoitettu omassa kodissaan pärjääville vanhuksille, mutta nykytilanteessa koteihin hoidetaan yhä huonokuntoisempia ja esim. vaikeasti dementoituneita vanhuksia, jolloin hoito ja sen tarve eivät kohtaa. Kotihoidon luonne on enemmänkin valvontaluonteista ja vanhusten pitäisi kyetä selviytymään kotona muuna aikana lähes normaalisti.

Hoitaja vastaa työvuoronsa aikana liian suuresta määrästä potilaita, jolloin vanhusten voinnin tai hoidon vaikuttavuuden tarkkailu on miltei mahdotonta. Vanhuksen hygieniataso tai ravinnon ja nesteen saanti jää myös monesti arvoitukseksi.

Kotihoidon käynnit ovat kokemusten mukaan liian kiireisiä. Hoitaja vain pistäytyy antamassa lääkkeet tai tuomassa päivittäisen ateria, jos vanhus saa ateriapalvelusta ruuan päivittäin. Loppuajan vuorokaudesta sekava vanhus on yleensä yksin turvattomana asunnossaan, tietämättä onko yö vai päivä. Eikä hän ymmärrä, mistä apua saa, jos sitä tarvitsee. Hän ei ehkä muista syödä tuotua ruokaa tai on kyvytön pitämään omasta hygieniastaan huolta.

Vanhukset, jotka kuuluisivat jonkinlaisen tuetun asumisen piiriin, ovat pahimmillaan säilytyksessä omassa kodissaan, koska palveluasuntoja ei ole riittävästi.

Tilanne on suorastaan häpeällinen! Jätämme heitteille ne, jotka eivät pysty enää hoitamaan omia asioitaan tai edes juurikaan vaikuttamaan niihin. Heille on taattava hyvä hoiva ja tarvittaessa hoito riippumatta siitä asuuko vanhus kotonaan vai laitoksessa.

Mikkelissä tehostetun palveluasumisen kriteerit täyttävien vanhusten määrä on kasvanut huomattavasti. Vuoden lopussa paikkaa odotti lähes sata vanhusta. Heistä kotona paikkaa odotti 50 ja eri vanhusten palvelujen yksiköissä loput. Mikäli tehostettuun palveluasumiseen asiakkaiden sijoittamista jarrutetaan, paine siirtyy akuuttiosastoille, jatkohoitoyksiköihin sekä pahimmillaan erikoissairaanhoidon osastoille. Kotona odottaville asiakkaille on lain mukaan tarjottava tehostetun palveluasumisen paikkaa 3 kk sisällä päätöksestä.

Esitys:

Me allekirjoittaneet vaadimme edellä esitettyyn perustuen, että Etelä -Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja Mikkelissä tarvittavassa määrin ensisijaisesti omana tuotantona. Palveluasumispaikkoja kotona odottavien vanhusten tilannetta helpottamaan on kotihoitoon saatava lisää henkilökuntaa, aktiviteetteja sekä tarvittaessa henkilökohtaisia avustajia. Vanhuksilla on oikeus sosiaalisiin kontakteihin ja hyvää hoitoon. Kotihoidossa on lisättävä ylipäätään läsnäoloa vanhusten luona, jotta vanhusten turvallisuuden tunne lisääntyisi ja heillä olisi mahdollisuus tutustua heitä hoitaviin hoitajiin.

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
75 Osallistunutta
73 kunnan asukasta
62 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)

Osallistujat

75
73 kunnan asukasta
62 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.