Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Pyhärannan kunnassa otettava käyttöön kahden kilometrin minimisuojaetäisyys tuulivoimalan ja asutuksen välille.

Pyhäranta Kuntalaisaloite
Julkaistu 
22.10.2016
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
31.10.2016
Lähetetty kuntaan 
31.10.2016

Aloitteen sisältö

JOHDANTO:

Kuntalaisaloite neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä 1.12.2014:

Pro Pyhäranta-yhdistys ry luovutti kunnalle aloitteen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Sosiaali- ja terveysministeriön ehdottamasta kahden kilometrin minimisuojaetäisyydestä tuulivoimalan ja asutuksen välille.
Aloitteen allekirjoitti 757 kunnan asukasta, määrä on noin 45 prosenttia kaikista pyhärantalaisista äänioikeutetuista asukkaista.
Valtuusto käsitteli aloitteen 2.2.2015 ja päätti olla järjestämättä neuvoa-antavaa kansanäänestystä, vedoten kustannuksiin ja henkilöstön resurssipulaan.


Valtuustoaloite kahden kilometrin minimisuojaetäisyydestä 15.12.2014:

Pyhärannan kunnanvaltuutetut Sari Aaltonen (sit.), Jarkko Laivo (kesk.), Rauno Luttinen (kok.) ja Vesa Muurinen (kesk.) jättivät valtuustoaloitteen kahden kilometrin minimisuojaetäisyyden ottamiseksi käyttöön Pyhärannan kunnassa.
Aloitteen valmistelu on edelleen kesken eikä se ole edennyt valtuuston käsiteltäväksi.


Koska Pyhärannan kunnanvaltuusto päätti olla järjestämättä neuvoa-antavaa kansanäänestystä ja koska neljän valtuutetun valtuustoaloite ei ole edennyt valtuustokäsittelyyn, katsomme tämän uuden kuntalaisaloitteen olevan tarpeellinen, jotta aloite kahden kilometrin minimisuojaetäisyydestä tuulivoimalan ja asutuksen välille etenisi vihdoin valtuuston käsiteltäväksi.KUNTALAISALOITTEESTA LYHYESTI:

Jos vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista tekee aloitteen valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa, aloite on otettava käsiteltäväksi valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa aloitteen vireilletulosta. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.ALOITE:

Vaadimme, että Pyhärannan kunnassa otetaan käyttöön kahden kilometrin minimisuojaetäisyys tuulivoimalan ja asutuksen välille. Kunnalla on oikeus tuulivoimakaavoituksen yhteydessä määrätä minimisuojaetäisyys asutukseen, vaikka lait ja asetukset eivät sitä edellytä.

Tekemällä näin, kunnanvaltuutetut osoittavat noudattavansa kuntalaisten yleistä mielipidettä sekä kantavansa vastuunsa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Aloite ei koske tilakohtaisia pientuulivoimaloita.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
41 Osallistunutta
41 kunnan asukasta
40 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)

Osallistujat

41
41 kunnan asukasta
40 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.