Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kuntalaisaloite vanhustenhuollon hoitajamitoituksesta Mikkelissä

Mikkeli Kuntalaisaloite
Julkaistu 
15.9.2016
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
11.11.2016
Kunnan vastaus 
20.12.2016
Kunnan vastaus 
20.12.2016

Kunnan vastaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on käsitellyt samansisältöistä hoitajamitoitukseeen liittyvää valtuustoaloitetta kokouksessaan 19.12.2016 § 158. Välitämme kuntalaisaloitteen yhdyshenkilön sähköpostiin valtuuston kannanoton.


Niina Helminen
vt. vammais- ja vanhuspalvelujen johtaja
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet emme hyväksy suunnitelmia heikentää vanhustehoitoa pienentämällä hoitajien määrää.
Tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien henkilöstön vähimmäismitoitusta ollaan laskemassa nykyisestä 0,5 : stä 0,4 : ään. Jo nykyinenkin minimimitoitus, 0,5, on osoittautunut usein riittämättömäksi.
Jotta laadukas vanhustenhoito toteutuu, pitää olla riittävästi hoitajia.

Mikäli mitoitusta lasketaan 0,4 : ään, ei päivittäistä perushoitoa kuten peseytymistä, ruokailussa, WC- käynneillä, pukeutumisessa ja riisuutumisessa auttamista sekä terveydentilan seurantaa ja hoidon tarpeen arviointia pystytä turvaamaan. Myös vanhusten turvallisuus vaarantuu, kun henkilökuntaa ei ole riittävästi.

Vanhuspalvelujen valvova ylin viranomainen Valvira varoittaa hoitajamitoituksen alentamisen seurauksista vanhustenhoidolle. Valviran lausunnossa todetaan yksiselitteisesti, että vähimmäismitoituksen laskeminen tarkoittaa, että oikeus hyvään hoitoon ei toteudu.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Mikkelissä vanhusten hyvä perushoito sisältää ruokailussa auttamisen ja ravitsemuksen seurannan, hygienian ja peseytymisen sekä ihon kunnon tarkkailun, siirtymisissä auttamisen ja toimintakyvyn tukemisen, lääkehoidon, hoidon vaikuttavuuden sekä terveydentilan seurannan ja sairaanhoidolliset toimenpiteet. Me vaadimme, että mikkeliläiset vanhukset saavat ulkoilua ja viriketoimintaa yksilöllisesti vanhusten omat toiveet ja tarpeet huomioiden.

Sivistysvaltion eettisyys ja moraalisuus mitataan siinä, kuinka huolehdimme heikoimmista kansalaisistamme, vanhuksista, lapsista, vammaisita ja sairaista. Tämän päivän hoitoa tarvitsevat vanhukset ovat meille työllään rakentaneet hyvinvointivaltion. Meidän allekirjoittaneiden mielestä on moraalisesti säästää vanhustenhuollosta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungin vanhuksille taataan hyvä hoito ja henkilöstömitoitus säilytetään Mikkelissä eli vähintään 0,5 tasolla.

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
289 Osallistunutta
284 kunnan asukasta
216 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)

Osallistujat

289
284 kunnan asukasta
216 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.