Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

PELASTETAAN TRÄSKÄNDAN KARTANO KUNTALAISKÄYTTÖÖN - TRÄSKÄNDA HERRGÅRD BÖR RENOVERAS FÖR KOMMUNINVÅRNAS BRUK

Espoo Kuntalaisaloite
Julkaistu 
26.8.2016
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Träskändan kartano ja Aurora Karamzin ovat kulttuurihistoriallisesti arvokas osa Suomen historiaa ja kartanon päärakennus yksi Espoon merkittävimmistä arvorakennuksista.
Päärakennus on ollut jo vuosia tyhjillään ja päässyt pahoin rapistumaan. Kartano on korjattava pikaisesti rakennuksen arvoa ja Aurora Karamzinin perintöä kunnioittaen. Tärkeintä on, että uusi käyttö antaa mahdollisuuden niin asukkaille kuin matkailijoillekin päästä nauttimaan upean puiston ohella myös kartanon kauniista sisätiloista. Rakennus tulee säilyttää kaupungin omistuksessa ja hallinnassa.
Me äänioikeutetut espoolaiset esitämme, että kaupunki kunnostaa Träskändan kartanon pikaisesti palvelemaan kasvavan alueen asukkaiden monenlaisia tarpeita. Tulevalle käytölle mahdollisuuksia luovat mm. Aurora Karamzinin perinnön vaaliminen, kartanomiljöön matkailullinen ja opetuksellinen käyttö, monenlainen asukkaita palveleva pienyritystoiminta sekä yhteistyömahdollisuudet viereisen Lasten kulttuurikeskus Pikku-Auroran kanssa.

Träskändas herrgårdsområde och Aurora Karamzin är kulturhistoriskt värdefulla delar av Finlands historia, huvudbyggnaden är en av de mest betydelsefulla värdebyggnaderna i Esbo.
Eftersom herrgården har stått tom och oanvänd i flera år, är byggnaden i nedgånget skick. Herrgården bör med det snaraste renoveras med respekt för byggnadens värde och Aurora Karamzins arv.
Det är viktigt att både invånare och resenärer får möjlighet att ta del av såväl herrgårdens vackra interiör som av den enastående parken. Byggnaden bör bevaras i stadens ägo och förvaltning. Vi röstberättigade esbobor vädjar till staden att å det snabbaste renovera Träskända herrgård så att de olika behoven hos områdets växande befolkning tillgodoses. I framtiden kunde området och byggnaden användas för evenemang i Aurora Karamzins anda, för nyttjande i turismens och bildningens tecken och för småskalig företagarverksamhet som på olika sätt gynnar invånarna. Även samarbetet med Barnkulturcentret Lilla Aurora borde intensifieras.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Jari Kujala

Espoo

Laura Laakkonen

Espoo


Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöihin

Osallistu aloitteeseen

5597 Osallistunutta
1 003 kerätty tässä palvelussa, joista
958 kunnan asukasta
831 nimeä julkaistu palvelussa
4 594 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

5597
1 003 kerätty tässä palvelussa, joista
958 kunnan asukasta
831 nimeä julkaistu palvelussa
4 594 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.