Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Karilantien turvallisuuden parantaminen välillä Vanha Otavantie - Pekolankuja

Mikkeli Kuntalaisaloite
Julkaistu 
25.11.2015
Lähetetty kuntaan 
27.11.2015
Lähetetty kuntaan 
27.11.2015

Aloitteen sisältö

Karilantien turvallisuus ja lisääntyvä toisen asteen koulutuksen opiskelijoiden määrä huolestuttaa Orijärven Asukasyhdistys ry:tä. Rantakylän bussiliikenteessä tapahtunut reittimuutos kauemmaksi Orijärvestä on aiheuttanut Karilantielle lisääntynyttä liikennettä, niin autoilua kuin kevyttä liikennettä. Moni on valinnut Vanhan Otavantien bussipysäkin julkisen liikenteen paikakseen ja tämä lisää myös jalankulkua kapealla ja pimeällä väylällä. Karilantie on myös suosittu kävelyreitti osana Orijärven ympärikiertoa.

Asukasyhdistys edellyttää kaupungilta toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi ennen kuin jotain oikeasti sattuu. Tien kunto nykyisellään ei vastaa ko. väylän liikennemääriä.

Asukkailta on kysytty ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi, ohessa tulleita turvallisuusehdotuksia:
- linja-autoreitti kulkisi Orijärven kautta
- Karilantie oikeasti liikennekelpoiseksi = päällystys ja valaistus tai sitten sen sulkeminen autoliikenteeltä, JOS saadaan linja-auto kiertämään Orijärven kautta
- peili mäen päällä olevaan mutkaan
- valaistus tielle (välille Pekolankuja - Vanha Otavantie)

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet